فروش از دم قسط پراید 50 قسط 800

فروش اقساطی پراید از مدلهای 83-84-85 طی 50 قسط 800 هزار تومان
بدون پیش پرداخت
سند به نام خریدار میشود
با یک نفر ضامن کاسب یا کارمند
متقاضی نیز باید دارای شغل مشخص باشد
متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی و بدهی معوق در شبکه بانکی کشور باشند
معمولا ماشینها دور رنگ ولی سالم هستند
ماشینها با بیمه شخص ثالث و بدنه هستند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ۲۰ : ۱۳ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.