آفتاب

حسابداری و حسابرسی-مشاوره مالی و مالیاتی و بیمه

حسابداری و حسابرسی-مشاوره مالی و مالیاتی و بیمه
حسابداری و حسابرسی-مشاوره مالی و مالیاتی و بیمه
” ارائه برترین خدمات ویژه حسابداری ” * انجام خدمات حسابداری و مالی: حسابداری و تحریر دفاتر قانونی- تهیه صورتهای مالی طراحی،نصب و پیاده سازی سیستم های حسابداری(نرم افزار و کدینگ حسابداری و …) پیاده سازی حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده * حسابرسی و حسابرسی مالیاتی * مدیریت مالی و حسابداری و کنترل سیستم های حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری * خدمات مالیاتی: ثبت گزارشات در سامانه های سازمان امور مالیاتی شامل گزارشات فصلی(ماده 169)-مالیات حقوق و دستمزد-مالیات بر ارزش افزوده و … تنظیم اظهارنامه های مالیاتی * ارائه خدمات مشاوره مالی: مشاوره مالی و حسابداری-مشاوره مالیاتی-مشاوره بیمه بر اساس آخرین قوانین و مقررات مصوب-

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۴۷۸۰۹۱۸۷

ملکی

11 ، 711 ،

mmcentercenter@gmail.com