آفتاب

ماستیک پلی اورتان

ماستیک پلی اورتان
ماستیک پلی اورتان
چسب پلی اورتان یا همان ماستیک پلی اورتان سوسیسی در صنایع مختلفی از جمله ساختمان و خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد که در دو نوع چسب پلی اورتان سوسیسی و چسب پلی اورتان کارتریجی مورد استفاده قرار می گیرد.

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۵۵۴۳۵۵۷۶

داود رفیعی

17 ، 763 ،

chasb@chasbyar.com