آفتاب

به تعدادی کامیون 10 چرخ کمپرسی

به تعدادی کامیون 10 چرخ کمپرسی
به تعدادی کامیون 10 چرخ کمپرسی
به تعدادی کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ جهت خاکبرداری در شهر سرجان نیازمندیم. هزینه خوراک و مکان و سوخت کامیون و بیمه راننده بعهده شرکت می باشد. با حقوق بسیار عالی - در ابتدای کار قرارداد یک ساله نوشته می شود. با شماره موبایل ۰۹۱۲۸۷۸۵۰۵۲ تماس بگیرین. با تشکر - عزیزپور

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۸۷۸۵۰۵۲

امیر عزیزپور

17 ، 763 ،

amirazizpour.arch@gmail.com