اموزش ژل و بوتاكس خصوصى

اموزش نيمه خصوصى تيورى و عملى بوتاكس و ژل روزهاى ١٢ و ١٩ مهر و اموزش ٢ روزه ٢٦- ٢٧ مهر ،اموزش تيورى و عملى توسط پزشك انجام ميشود ، و بعد تزريق توسط شركت كنندگان روى مدلهاى خودشان يا مدلهاى ما انجام ميشود ، مدل صرفا هزينه مواد مصرفى را ميپردازند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.