اموزش بوتاكس و ژل عملى روى مدل

اموزش نيمه خصوصى ژل و بوتاكس توسط پزشك روزهاى ١٢ و ١٩ مهر و اموزش دو روزه ٢٦-٢٧ مهر با امكان تزريق عملى توسط شركت كنندگان محترم روى مدلهاى خودشان و يا مدلهاى ما ، مدلها صرفا هزينه مواد مصرفى را ميپردازند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.