آفتاب

جویای شغل نگهبانی

جویای شغل نگهبانی
جویای شغل نگهبانی
جویای شغل نگهبانی هستم44سال دارم، حقوق1/700بیمه داشته باشد ترجیحا در حومه چیتگر یا جاده مخصوص کرج لطفا کاریابی تماس نگیرد

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۹۱۹۶۹۵۴۸

sh

17 ، 763 ، جاده مخصوص چیتگرشمالی

sh@mordadan.com