فیزیوتراپی در منزل سروش سلامت

فیزیوتراپی در منزل سروش سلامت
فیزیوتراپی در منزل سروش سلامت
مرکز تخصصی فیزیوتراپی درمنزل سروش سلامت

با مجوز رسمی ازوزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

اراِئه خدمات فیزیوتراپی در منزل به سراسر مناطق 22 گانه تهران
ارائه گواهی درمان در منزل جهت تمامی بیمه های تکمیل
ارائه خدمات رایگان فیزیوتراپی در منزل به پرسنل بانک های تجارت ، صادرات ، کشاورزی
فیزیوتراپی تخصصی در منزل توسط خانم
فیزیوتراپی ودرمان آسیب های ارتوپدی در منزل
فیزیوتراپی پارگی رباط در منزل
فیزیوتراپی بیماران سکته مغزی در منزل
در منزل MSفیزیوتراپی و بازتوانی بیماران
فیزیوتراپی و بازتوانی بیماران پارکینسو ن در منزل
فیزیوتراپی بیماران تعویض مفصل ، زانو ، لگن و شکستگی ها در منزل
فیزیوتراپی جهت سالمندان کم توان در منزل
فیزیوتراپی و باز توانی انواع آرتروز / کمردرد / زانو درد/ مشکلات مفصلی در منزل
فیزیوتراپی مشکلات مفصلی بازتوانی قبل و بعد از اعمال جراحی
فیزیوتراپی و باز توانی انواع آسیب های ورزشی در منزل
فیزیوتراپی با دستگاه های پیشرفته در منزل
هزینه دولتی یک اندام 120 دواندام140سه اندام 160و چهار اندام 180 هزارتومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.