نیاز به دو کارگر ساده

نیازمند دو کارگر ساده ...افغان هم مورد قبول است ...برای دامداری .....صبحانه وناهار و شام و بیمه و حقوق ۱.۵۰۰

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰ : ۰۶ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.