آفتاب

نیاز به دو کارگر ساده

نیاز به دو کارگر ساده
نیاز به دو کارگر ساده
نیازمند دو کارگر ساده ...افغان هم مورد قبول است ...برای دامداری .....صبحانه وناهار و شام و بیمه و حقوق ۱.۵۰۰

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۳۰۵۲۲۳۸۰

پویا

13 ، 247 ، اصفهان..........دروازه تهران