خدمات پست و بارداخلی وخارجی هوایی و زمینی خرده باروعمده بار به تمام دنیا expost

خدمات پست و بارداخلی وخارجی هوایی و زمینی خرده باروعمده بار به تمام دنیا expost
خدمات پست و بارداخلی وخارجی هوایی و زمینی خرده باروعمده بار به تمام دنیا expost
شرکت خدمات بار آرتامهر expres post
.ارسال کالا به صورت تجاری و نمونه تجاری و فریت با تمام خدمات گمرکی به تمام دنیا در کمترین زمان ممکن
با انجام تمام مراحل گمرک و مجوزها وغیره...

.ارسال انواع قارچ وترافل .میوه . سبزیجات . صیفی جات. زعفران .عسل وغیره با انجام تمام خدمات و مجوزها وارسال به تمام دنیا

.جمع آوری و ارسال و توزیع کالا و اسناد شما به صورت هوایی وزمینی به تمام نقاط کشور(به صورت درب به درب )در کمترین زمان ممکن (در کمتر از12ساعت)

..دارای نمایندگی در تمام کشور...

..ارسال اضافه بار مسافرین خارج از کشور یا فریت

.ارسال دارو و مواد فاسد شدنی حیوانات زنده و......

آدرس : اصفهان .شیخ صدوق شمالی.سرکاخ سعادت آباد
09139062757 03136641333 09131290299

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ۵۴ : ۰۲ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.