جوشکار- نصاب- نماکار

جوشکار نصاب نماکار
جوشکار- نصاب- نماکار
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر، آشنا به شرایط کار بر روی داربست، جهت اجرای نمای سرامیک پرسلانی نیازمندیم.
شرایط اسکان کارگاهی فراهم می باشد.
دستمزد مناسب بصورت روزمزد و قابلیت انجام اضافه کار در صورت تمایل وجود دارد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۵۰ : ۵۳ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.