استخدام طلاسازی

به تعدادی مومکار وسنگ سوارکن ونیروی مبتدی خانوم جهت کاردرطلاسازی نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ ۵۳ : ۴۱ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.