آفتاب

دریافت ویزای تحصیلی کانادا

دریافت ویزای تحصیلی کانادا
دریافت ویزای تحصیلی کانادا
خدمات ارائه شده برای دریافت ویزای دانش آموزی کانادا: 1. ارائه اطلاعات و مشخصات دقیق مدرسه مورد نظر و یا ارائه مشاوره برای انتخاب مدرسه / کالج در کانادا 2. پر کردن فرمهای مربوطه به معرفی متقاضی به مدرسه 3. تعیین و انتخاب قیم برای دانش آموزان (این مورد جهت دریافت ویزای دانش آموزی اجباری می باشد) 4. ارائه خدمات VIP به متقاضیان مانند پیکاپ فرودگاهی و در اختیار گذاشتن مترجم 5. افتتاح حساب بانکی شخصی به نام فرد متقاضی 6. شناساندن شهر و راههای ارتباطی و سیستم حمل و نقل کانادا 7. ثبت نام در مراکز فرهنگی و کتابخانه های شهر 8. شناساندن خدمات شهری و دولتی برای متقاضیان ویزای دانش آموزی کانادا 9. خدمات لازم برای همراهان دانش آموز 10. ثبت نام کمپ های دانش آموزی در تابستان 11. ثبت نام در کلاسهای زبان برای یادگیری هرچه بهتر زبان های رایج در کانادا (انگلیسی، فرانسوی) 12. انجام تمامی مراحل دریافت پذیرش معتبر از مدارس و همچنین درخواست ویزای تحصیلی توجه : موارد 3و 10و 11و 14 برای دانشجویان کالج نمیباشد دریافت هزینه در سه مرحله پس از پس از اطمینان از صحت انجام آن مرحله

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۱۳۴۶۱۰۳۳

عارف عظیمی کهن

28 ، 57 ،

canadaeducated@gmail.com