کارمند حسابدار آژانس هواپیمایی آشنا به بند ب

کارمند حسابدار آژانس هواپیمایی آشنا به بند ب
کارمند حسابدار آژانس هواپیمایی آشنا به بند ب
حسابدار آشنا به آژانس هواپیمایی (بند ب) جهت کار در آژانس معتبر
ترجیحا آشنا به نرم افزار تدبیر
حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۴۰ : ۳۲ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.