فروش محصولات ABB

فروش محصولات ABB
فروش محصولات ABB
درایو (اینورتر ) مارک ABB
مدل : ACS580 ACS880 ACS380 ACH580 ACQ580 ACS550
ACS580-01-02A7-4
ACS580-01-03A4-4
ACS580-01-04A1-4
ACS580-01-05A7-4
ACS580-01-07A3-4
ACS580-01-09A5-4
ACS580-01-12A7-4
ACS580-01-018A-4
ACS580-01-026A-4
ACS580-01-033A-4
ACS580-01-039A-4
ACS580-01-046A-4
ACS580-01-062A-4
ACS580-01-073A-4
ACS580-01-088A-4
ACS580-01-106A-4
ACS580-01-145A-4
ACS580-01-169A-4
ACS580-01-206A-4
ACS580-01-246A-4
ACS580-01-293A-4
ACS580-01-363A-4
ACS580-01-430A-4
ACS580-04-505A-4
ACS580-04-585A-4
ACS580-04-650A-4
ACS580-04-725A-4
ACS580-04-820A-4
ACS580-04-880A-4
ACS880-01-02A4-3
ACS880-01-03A3-3
ACS880-01-04A0-3
ACS880-01-05A6-3
ACS880-01-07A2-3
ACS880-01-09A4-3
ACS880-01-12A6-3
ACS880-01-017A-3
ACS880-01-025A-3
ACS880-01-032A-3
ACS880-01-038A-3
ACS880-01-045A-3
ACS880-01-061A-3
ACS880-01-072A-3
ACS880-01-087A-3
ACS880-01-105A-3
ACS880-01-145A-3
ACS880-01-169A-3
ACS880-01-206A-3
ACS880-01-246A-3
ACS880-01-293A-3
ACS880-01-363A-3
ACS880-01-430A-3
ACS880-04-505A-3
ACS880-04-585A-3
ACS880-04-650A-3
ACS880-04-725A-3
ACS880-04-820A-3
ACS880-04-880A-3

سافت استارتر ABB
مدل : PSE PSTX
از 7.5کیلووات تا 710 کیلووات
PSTX30 PSTX37 PSTX45 PSTX60 PSTX72 PSTX85 PSTX105 PSTX142 PSTX170 PSTX210 PSTX250 PSTX300 PSTX370 PSTX470 PSTX570 PSTX720 PSTX840 PSTX1050 PSTX1250
PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSE60 PSE72 PSE85 PSE105 PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370


کنتاکتور ABB
مدل سری جدید AF
از 9آمپر تا 1250آمپر
بویین 24 تا 60 ولت
بویین 100 تا 250ولت
110VDC 220VAC
AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190
AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

کلید محافظ موتور (حرارتی) ABB
مدل سری MS116 MO116 MO132 MS132 MS165 MS495 MO325 MS325
از 0.16 آمپر تا 100 آمپر

کلید های اتوماتیک هوایی ABB
مدل سری Emax2
E6.2 E1.2 E2.2 E4.2
E1.2B E1.2C E1.2N E1.2H E1.2L
E2.2B E2.2C E2.2N E2.2H E2.2L
E4.2N E4.2H
E6.2 H
از ۶۳۰ آمپر تا ۶۰۰۰ آمپر
به همراه موتور رله شنت رله آندر

کلید های اتوماتیک کمپکت ABB
مدل سری XTmax Tmax از ۱۶ آمپر تا ۱۶۰۰ آمپر
XT2N 160 XT2S 160 XT1B 160 , XT1C 160 XT1N 160 XT1H 160 XT1L 160
XT3N 250 XT3S 250 XT3H 250
T5n 400 ,T5n 630 T6n 800 T6n 1000
T5s 400 ,T5s 630 T6s 800 T6s 1000
T6s 1000 T7s 1250 T7s 1600
به همراه موتور رله شنت رله آندر

بیمتال ABB
مدل سری TF EF TA
TF42 TF65 TF96 TF140
TA200 EF19 EF45 EF65 EF96 EF146 EF205 EF370 EF460 EF750 E1250

فیوز ABB
مدل سری S200
از 1 آمپر تا 63 آمپر
S201 S202 S203 S204

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴۱ : ۴۸ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.