مغازه بر اصلی شریعتی سه راه طالقانی

مغازه بر اصلی شریعتی سه راه طالقانی
مغازه بر اصلی شریعتی سه راه طالقانی
مغازه بر اصلی شریعتی پایین تر از سه راه طالقانی
54 متر کف 38 متر بالکن تجاری
ارتفاع 7 متر ملکیت و سرقفلی
جمعا 72 متر تجاری
متری 55 میلیون تومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۵۴ : ۵۱ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.