استخدام حسابدار تمام وقت آقا

جذب حسابدار تماموقت آقا
سن بین 21 تا 27 سال
کارشناس حسابداری
آشنا به نرم افزار سپیدار
آموزش پذیر و دارای قدرت تحلیل حسابها
برای شرکت مهندسی مشاور.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.