جویای کار

فارغ التحصیل مهندسی برق الکترونیک جویای کار
مایلم چند ماهی بدون حقوق کارآموز باشم و بعد استخدام شوم
هوش و استعداد بالا در یادگیری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.