استخدام تعدادی نیروی خانم جهت نگهداری از سالمند

استخدام تعدادی نیروی خانم جهت نگهداری از سالمند
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت نگهداری از سالمند
مرکز خدمات پرستاری آرامش ورامین برای تکمیل نیروهای خود به تعدادی خانم برای نگهداری از سالمند ایزی لایفی به صورت شبانه روزی نیازمند است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۴۸ : ۴۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.