اجاره مدرک مدیر فنی بند ب غیر حضوری |09380552313|واگذاری مدرک مدیر فنی

مدیر فنی بند ب جهت واگذاری مدرک به آژانس های هواپیمایی بصورت غیر حضوری
درتهران وکرج
حقوق درخواستی: پرداخت500 هزارتومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲ : ۳۷ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.