آفتاب

دفتر ترجمه رسمی 564

دفتر ترجمه رسمی 564
دفتر ترجمه رسمی 564
ترجمه رسمی انواع اسناد و مدارک به تاییدات دادگستری، امورخارجه و سفارت به کلیه زبانها تایید مدارک توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت تعیین وقت سفارت پرداخت با مستر کارت ترجمه عادی در اسرع وقت پذیرفته می شود.

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۷۱-۳۲۳۲۰۹۳۴۰۷۱-۳۲۳۲۰۶۷۳

24 ، 1925 ، خیابان قصردشت، خیابان برق، روبروی کوشا خودرو. دفتر ترجمه رسمی 564.

otcenter10@yahoo.com