آفتاب

پیچ لید اسکرو T8 به همراه مهره - 30 سانتی متر - T8 LEAD SCREW 8mm

پیچ لید اسکرو T8 به همراه مهره - 30 سانتی متر - T8 LEAD SCREW 8mm
پیچ لید اسکرو T8 به همراه مهره - 30 سانتی متر - T8 LEAD SCREW 8mm
فروش پیچ لید اسکرو T8 به همراه مهره - 30 سانتی متر - T8 LEAD SCREW 8mm فروش پیچ لید اسکرو T8 به همراه مهره - 50 سانتی متر - T8 LEAD SCREW 8mm

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۴۴۱۰۰۴۴۶

حسین صحرائی

11 ، 711 ، تبریز

sahraehosein@gmail.com