آفتاب

کوپلینگ آلومینیومی 5X8 میلی متری ویژه پرینترهای سه بعدی

کوپلینگ آلومینیومی 5X8 میلی متری ویژه پرینترهای سه بعدی
کوپلینگ آلومینیومی 5X8 میلی متری ویژه پرینترهای سه بعدی
فروش کوپلینگ آلومینیومی 5X8 میلی متری ویژه پرینترهای سه بعدی کوپلینگ انعطاف پذیر 5X8 میلی متری ویژه پرینترهای سه بعدی کوپلینگ انعطاف پذیر 5X8 میلی متری ویژه پرینترهای سه بعدی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۴۴۱۰۰۴۴۶-۰۹۳۳۵۳۱۰۴۴۶

حسین صحرائی

11 ، 711 ، تبریز

sahraehosein@gmail.com