پرستاری از کودک و سالمند تهران

پرستاری از کودک و سالمند تهران
پرستاری از کودک و سالمند تهران
مرکز خدمات پرستاری آرامش در ورامین با مجوز رسمی دارای نیروهای تأیید صلاحیت شده
اعزام پرستار جهت نگهداری از سالمند سالم
اعزام پرستار جهت نگهداری از سالمند بیمار و پوشکی
اعزام پرستار کودک
اعزام نگهدار سالمند وکودک
نگهدار سالمند وکودک به صورت روزانه و شبانه روزی
اعزام نیرو به تهران و قرچک و پیشوا و ورامین
تلفن: 02136257399 - 09129278172

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۵۳ : ۵۴ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.