آفتاب

پولی 20 دندانه GT2-20 مخصوص پرینتر سه بعدی،شفت 8 میلیمتری

پولی 20 دندانه GT2-20 مخصوص پرینتر سه بعدی،شفت 8 میلیمتری
پولی 20 دندانه GT2-20 مخصوص پرینتر سه بعدی،شفت 8 میلیمتری
فروش پولی 20 دندانه GT2-20 مخصوص پرینتر سه بعدی،شفت 8 میلیمتری فروش تایی پولی 20 دندانه GT2-20 مخصوص پرینتر سه بعدی،شفت 5 میلیمتری فروش تایی پولی 20 دندانه GT2-20 مخصوص پرینتر سه بعدی،شفت3 میلیمتری

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۴۴۱۰۰۴۴۶

حسین صحرائی

11 ، 711 ، تبریز

sahraehosein@gmail.com