استخدام نگهدار و مراقب ماهر کودکیار جهت همکاری روزانه و شبانه

استخدام نگهدار و مراقب ماهر کودکیار جهت همکاری روزانه و شبانه
استخدام نگهدار و مراقب ماهر کودکیار جهت همکاری روزانه و شبانه
استخدام نگهدار و مراقب ماهر کودکیار جهت همکاری روزانه و شبانه در مرکز پرستاری ناجی نیازمندیم .
شماره تماس : 092188464168
021-88464000
02188468409

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.