منشی

منشی
منشی
مرکز پرستاری درمنزل ارسطو منشی دفتر مرکز استخدام مینماید
شرایط :طی مصاحبه اعلام میگردد.
دوشغله نباشد .
ساکن شرق تهران محدوده نظام آباد شمالی
فعال و روابط عمومی قوی ،
ساعت تماس :از سه تا هشت شب

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۷ : ۰۹ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.