فروش سیم جمع کن(کابل جمع کن) جرثقیل تادانو دارای سنسور طول و سنسور زاویه

فروش سیم جمع کن کابل جمع کن جرثقیل تادانو دارای سنسور طول و سنسور زاویه
فروش سیم جمع کن(کابل جمع کن) جرثقیل تادانو دارای سنسور طول و سنسور زاویه
ایسترو ماشین
وارد کننده تجهیزات ایمنی جرثقیل های تادانو

سیم جمع کن (کابل جمع کن) جرثقیل تادانو (Angel/Length Sensor)
مدل ها : از ۱۵ متر طول سیم تا ۵۰ متر طول سیم
دارای :
سنسو طول Length sensor و سنسور زاویه Angel sensor

TADANO TRUCK CRANE
TS80M TL160M TL200E TL202 TL250E TL252 TL300E TG350M TG352 TG452 TL360 TG500E GT250E GT350E GT550E TG700E TG900E TG752,TG1000M TG1200 TG1300 TG1600
TADANO ROUGH TERRAIN CRANE
TR250M TR250EX TR300EX TR400EX TR500EX GR300 GR550 GR700

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.