پنل اکسپوز پیش ساخته

پنل اکسپوز پیش ساخته
پنل اکسپوز پیش ساخته
بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش یا مصالح دیگری اجرا نمی گردد. بنابر این در این نوع بتن ها کیفیت و سطح ظاهری بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این نوع بتن ها می توان به ساختمان هایی با نمای بتن و یا پل ها اشاره نمود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ ۳۲ : ۴۰ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.