خدمات مالی و حسابداری مالیاتی تدبیر احتساب

خدمات مالی و حسابداری مالیاتی تدبیر احتساب
خدمات مالی و حسابداری مالیاتی تدبیر احتساب
مشاوره و اجرای تمامی امور مربوط به حسابداری، اظهارنامه، گزارشهای فصلی به دارایی و تحریر دفاتر و شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای و برعهده گرفتن امور حسابداری و مالی یک واحد اقتصادی با استقرار نیروهای با تجربه و مسولیت تمام امور آن

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۵۰ : ۰۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.