تشک مواج از 190 هزار تومان تشک زخم بستر از 190 هزار تومان تشک مواج سلولی تشک زخم بستر …

تشک مواج از 190 هزار تومان
تشک زخم بستر از 190 هزار تومان
تشک مواج سلولی
تشک زخم بستر تخم مرغی از 190 کاربرد بیماران بدون زخم
تشک زخم بستر سلولی low care از 450 کاربرد بیماران مراقبت دائم و در حال شروع زخم
تشک زخم بستر سلولی lmedium careاز 1 میلیون کاربرد بیماران دارای زخم بستر
تشک زخم بستر سلولی high care از 2 میلیون کاربرد بیماران در کما یا قطعی نخاع با زخم بستر عمیق
تشک مواج تخم مرغی
تشکهای مواج سلولی
مخصوص بیمار

تهران، تهران

از ۲۰۰ ريال تا ۶۵۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.feed not loading