یک سوم از یک دفتر با وسایل اجاره داده می شود . دارای آشپزخانه …

یک سوم از یک دفتر با وسایل اجاره داده می شود . دارای آشپزخانه با فول امکانات,مسئول دفتر مشترک,اتاق کنفرانس،یک سالن بزرگ برای مستقر کردن پرسنل

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.