تدریس خصوصی فقه واصول دانشگاهی بنده دانشجوی رشته فلسفه …

تدریس خصوصی فقه واصول دانشگاهی
بنده دانشجوی رشته فلسفه و کلام اسلامی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی می باشم مدرک ارشد حقوق خصوصی و فقه و مبانی حقوق اسلامی دارم ، چندین سال در زمینه یادگیری ادبیات عرب اشتغال داشتم و به مدت 3 ترم در دانشگاه ناظر مباحثات صرف و نحو بوده ام، همچنین چندین سال ا شتغال به یادگیری فقه و اصول و منطق و فلسفه داشته ام و به مدت یک ترم استاد ناظر بر مباحثات فلسفه بوده ام، در هر یک از موارد ذیل آمادگی تدریس دارم:
1- تدریس عربی راهنمایی، دبیرستان ، پیش
2- تدریس فقه و اصول دانشگاهی
3 - تدریس فلسفه
4 - تدریس منطق
قیمت برای هر جلسه 90 دقیقه ای فعلا 50 هزار تومان در محل مدنظر شما
سید محمد حسین نقیبی
09392672579
تدریس خصوصی در تهران و مشهد صورت می گیرد

تهران، تهران

از ۵۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.