آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک و مستغلات - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک و مستغلات» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک و مستغلات» اینجا کلیک کنید.

پروانه مسئول فنی دکترنرگس

پروانه مسئول فنی دکترنرگس , کمالی به کدملی4269442344مراکز , درمان سبکبال و مهرانه دانشگاه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه تاکسیرانی بنام اکبر

پروانه تاکسیرانی بنام اکبر , فضلعلی فرزند مهدی به شماره , شهربانی 491 ت 11 ایران 22 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسی رانی به پلاک

کارنامه تاکسی رانی به پلاک , 71 ت 437 ایران 33 بنام , احمدفردمحمدجعفرنیا مفقود , گردیده و …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسی پژو مدل88

کارنامه تاکسی پژو مدل88 , شماره شهربانی 314ت73 ایران22 , بنام اینجانب امیرحسین ادبیان , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

تعداد سه فقره سفته

تعداد سه فقره سفته , به شماره های , 388145 و 519419 , 519420 به مبالغ , 300000000و100000000 , 100000000که متعلق …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک کیااسپورتیج

کلیه مدارک کیااسپورتیج , 2014 سفید ش.شهربانی , 317 ق 87 ایران 44 ش.موتور , G4KEEH442546 ش.شاسی , KNAPC812DE7606882 …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه وکالت دادگستری

گواهینامه وکالت دادگستری , بنام امیرسهرابی فرزندعلی،شماره , شناسنامه203متولد8 / 2 / 49 …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی بنام آقای

کارنامه تاکسیرانی بنام آقای , ایرج شریفی به کدملی0041189167 , وشماره پروانه93094631 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی , مدرک کارشناسی فارغ , التحصیلی اینجانب یزدان , ممتازفرزند حمید …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک کامیونت ایسوزو

کلیه مدارک کامیونت ایسوزو , ش.پ 44 ایران 765 ع 98 , ش.م 809772 ش.ش 22052 , مفقود و فاقد اعتبار می

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه تاکسی به شماره

پروانه تاکسی به شماره , انتظامی 33 ایران 517 ت 88 , مفقود و از درجه اعتبار , ساقط است

 


نیازمندیهای همشهری

کارت ملی اینجانب علی راستی فر

کارت ملی اینجانب علی راستی فر , ش‎ملی0059568917فرزندایرج , صدورتهران‏ازتاریخ30 / 10 / 98 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری