آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک و مستغلات - استان آذربایجان‌غربی ‌

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک و مستغلات» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک و مستغلات» اینجا کلیک کنید.

صورتجلسه انتخاب واحد مسکن مهر

صورتجلسه انتخاب واحد مسکن مهر , به شماره 9560652 / ص / 110 , و تاریخ 19 / 4 / 95 , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک خودرو به شماره پلاک

کلیه مدارک خودرو به شماره پلاک , 99ایران769ج77وشماره شاسی , 14502530 , مفقود و از درجه اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه اشتغال به کارنظام‎مهندسی

پروانه اشتغال به کارنظام‎مهندسی , اینجانب حبیب سهرابی پارسا به , شماره 14239 - 100 - 10 - …

 


نیازمندیهای همشهری

جواز کسب اینجانب عیسی زارعی

جواز کسب اینجانب عیسی زارعی , به شماره ملی 0055391389 , مربوط به اتحادیه آهن کاران , و مصنوعات …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت بازرگانی به شماره

کارت بازرگانی به شماره , 225439 بنام سید جلیل حجازی , مفقود گردیده و از , درجه اعتبار ساقط

 


نیازمندیهای همشهری

دفتر تمبر مالیاتی

دفتر تمبر مالیاتی , بنام حامد مزینانی , مفقود گردیده و از , درجه اعتبار ساقط میباشد

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک تحصیلی اینجانب

مدرک تحصیلی اینجانب , حدیث قدیمی به شماره ملی , 0081484593 در مقطع , تحصیلی کاردانی , ( رشته …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی موقت مدرک کارشناسی

گواهی موقت مدرک کارشناسی , اینجانب الناز زمانی اشنر رشته , ترجمه زبان انگلیسی از دانشگاه …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی دانشگاه

مدرک کارشناسی دانشگاه , پیام نور بنام مهدی حسین زاده , کدملی2064223681 فرزند , غلامرضا مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

قرارداد نمایندگی بیمه پارسیان

قرارداد نمایندگی بیمه پارسیان , به کد نمایندگی 598450 , مفقود گردیده و , فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

قبض انبار به شماره

قبض انبار به شماره , 97400510 , بنام سیداکبر موسوی ثمرین , مفقود واعتبار ندارد

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز موتور

برگ سبز موتور , ش شهربانی69155ایران133 , ش تنه , N3C***125K9515545 , ش موتور , 0125N3C269854 , مفقودوفاقداعتبارمیباشد

 


نیازمندیهای همشهری