آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - آموزش هنری - آموزش امور سینمایی

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - آموزش هنری - آموزش امور سینمایی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - آموزش هنری - آموزش امور سینمایی» اینجا کلیک کنید.

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ستاره سازان

ستاره سازان , ثبت نام ترم تابستانی , بازیگری سینما و تئاتر , کارگردانی،تدوین،دوبله , …

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ - ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ستاره سازان

ستاره سازان , ثبت نام ترم تابستانی , کارگردانی - تدوین - دوبله , فیلمنامه و ....بامدرک بین …

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

ستاره سازان

ستاره سازان , ثبت نام ترم تابستانی , کارگردانی - تدوین - دوبله , فیلمنامه و ....بامدرک بین …

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ستاره سازان

ستاره سازان , ورک شاپ , از ایده تا کارگردانی , مدرس استاد رهبر قنبری , مدت 60ساعت - شروع

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ستاره سازان

ستاره سازان , ثبت نام ترم تابستانی , کارگردانی - تدوین - دوبله , فیلمنامه و ....بامدرک بین …

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

پانیذ

پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان

تلفن: ۷۷۰۵۲۶۳۳ - ۷۷۷۰۸۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ستاره سازان

ستاره سازان , ثبت نام ترم تابستانی , کارگردانی - تدوین - دوبله , فیلمنامه و ....بامدرک بین …

تلفن: ۰۹۹۱۳۰۷۹۷۱۷ ۸۸۹۰۱۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری