آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - پیتزا پز

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - پیتزا پز» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - پیتزا پز» اینجا کلیک کنید.

به یک پیتزازن

به یک پیتزازن , و ساندویچ زن ماهر , فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۲۵۶۱۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

ماهر جهت کار در فست فود

ماهر جهت کار در فست فود , باجای خواب وغذا ، حقوق مکفی , یکنفر پیتزاپز و ساندویچ زن

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۰۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر پیتزا زن

به یک نفر پیتزا زن , با تجربه , غیر سیگاری , جهت کار در جزیره کیش , نیازمندیم , ساعت تماس …

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

سالن کار

سالن کار , جهت شهرستان نور نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۶۸۹۵۲ ۰۹۱۲۹۴۵۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۰۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن

به یک پیتزازن , و ساندویچ زن ماهر , فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۲۵۶۱۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهر و نیمه ماهر

پیتزا زن ماهر و نیمه ماهر , جهت شهرستان نور نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۶۸۹۵۲ ۰۹۱۲۹۴۵۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن ایتالیایی ( پارویی )

پیتزازن ایتالیایی ( پارویی ) , با حداقل 5 سال سابقه جهت , رستوران واقع دربابلسرباجای خواب

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۶۰۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

ماهر جهت کار در فست فود

ماهر جهت کار در فست فود , باجای خواب وغذا ، حقوق مکفی , یکنفر پیتزاپز و ساندویچ زن

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۰۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن , و سوخاری زن نیازمندیم , محدوده شهرری-تماس 30 : 10به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۳۳۰۴ ـ ۵۵۹۱۸۶۸۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

فرکار آقا جوان

فرکار آقا جوان , جهت کار در فلافل مامان جون , شهرستان دماوند،گیلاوند،باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۶۵۴۳  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهر و نیمه ماهر

پیتزا زن ماهر و نیمه ماهر , جهت شهرستان نور نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۶۸۹۵۲ ۰۹۱۲۹۴۵۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزا زن غیرسیگاری

به یک پیتزا زن غیرسیگاری , باحقوق و مزایای عالی‎نیازمندیم , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

سالن کار

سالن کار , جهت شهرستان نور نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۶۸۹۵۲ ۰۹۱۲۹۴۵۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی , گریل کار،ساندویچ زن , رستوران ایتالیایی شهرک غرب

تلفن: ۰۹۲۰۱۳۲۱۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

یکنفرجهت آماده سازی پیتزا

یکنفرجهت آماده سازی پیتزا , و کارگر ساده , درمحدوده خیابان خراسان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۲۵۳۲۹۵۸ - ۳۳۵۱۶۴۳۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی)

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی) , جهت رستوران , باجای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۳۵۱۵۷۷۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن ایتالیایی ( پارویی )

پیتزازن ایتالیایی ( پارویی ) , با حداقل 5 سال سابقه جهت , رستوران واقع دربابلسرباجای خواب

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۶۰۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن وسوخاری زن ماهر

پیتزازن وسوخاری زن ماهر , جهت فست فود محدوده پیروزی , با حقوق مناسب و بیمه وجای خواب

تلفن: ۰۹۱۰۴۹۵۵۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن جهت کار

به یک پیتزازن جهت کار , در فست فود نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر - گلستان )

تلفن: ۰۹۳۶۹۰۰۵۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن و

پیتزا زن و , کمک پیتزا زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۷۴۰۷۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی , گریل کار،ساندویچ زن , رستوران ایتالیایی شهرک غرب

تلفن: ۰۹۲۰۱۳۲۱۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی)

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی) , جهت رستوران , باجای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۳۵۱۵۷۷۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

فرکار آقا جوان

فرکار آقا جوان , جهت کار در فلافل مامان جون , شهرستان دماوند،گیلاوند،باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۶۵۴۳  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار ماهر و

فست فود کار ماهر و , پیک موتوری - با جای خواب , نیازمندیم محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۲۲۳۹۴۲۶۰۵ و ۳۶۱۳۰۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن , و سوخاری زن نیازمندیم , محدوده شهرری-تماس 30 : 10به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۳۳۰۴ ـ ۵۵۹۱۸۶۸۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن وسوخاری زن ماهر

پیتزازن وسوخاری زن ماهر , جهت فست فود محدوده پیروزی , با حقوق مناسب و بیمه وجای خواب

تلفن: ۰۹۱۰۴۹۵۵۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

فرکار آقا جوان

فرکار آقا جوان , جهت کار در فلافل مامان جون , شهرستان دماوند،گیلاوند،باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۶۵۴۳  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن جهت کار

به یک پیتزازن جهت کار , در فست فود نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر - گلستان )

تلفن: ۰۹۳۶۹۰۰۵۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن , و سوخاری زن نیازمندیم , محدوده شهرری-تماس 30 : 10به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۳۳۰۴ ـ ۵۵۹۱۸۶۸۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی , گریل کار،ساندویچ زن , رستوران ایتالیایی شهرک غرب

تلفن: ۰۹۲۰۱۳۲۱۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار ماهر و

فست فود کار ماهر و , پیک موتوری - با جای خواب , نیازمندیم محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۲۲۳۹۴۲۶۰۵ و ۳۶۱۳۰۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی)

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی) , جهت رستوران , باجای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۳۵۱۵۷۷۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن و

پیتزا زن و , کمک پیتزا زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۷۴۰۷۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن وسوخاری زن ماهر

پیتزازن وسوخاری زن ماهر , جهت فست فود محدوده پیروزی , با حقوق مناسب و بیمه وجای خواب

تلفن: ۰۹۱۰۴۹۵۵۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی)

پیتزا پز ایتالیایی (پارویی) , جهت رستوران , باجای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۳۵۱۵۷۷۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن ، ساندویچ زن

پیتزازن ، ساندویچ زن , و کارگرساده جهت فست فود , محدوده نارمک - فدک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۰۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن

سالن کار، پیتزازن، ساندویچ زن , و سوخاری زن نیازمندیم , محدوده شهرری-تماس 30 : 10به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۳۳۰۴ ـ ۵۵۹۱۸۶۸۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن و

پیتزا زن و , کمک پیتزا زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۷۴۰۷۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی , گریل کار،ساندویچ زن , رستوران ایتالیایی شهرک غرب

تلفن: ۰۹۲۰۱۳۲۱۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن ، ساندویچ زن

پیتزازن ، ساندویچ زن , و کارگرساده جهت فست فود , محدوده نارمک - فدک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۰۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی

پیتزازن مسلط به پیتزاایتالیایی , گریل کار،ساندویچ زن , رستوران ایتالیایی شهرک غرب

تلفن: ۰۹۲۰۱۳۲۱۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار ماهر و

فست فود کار ماهر و , پیک موتوری - با جای خواب , نیازمندیم محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۲۲۳۹۴۲۶۰۵ و ۳۶۱۳۰۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن جهت کار

به یک پیتزازن جهت کار , در فست فود نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر - گلستان )

تلفن: ۰۹۳۶۹۰۰۵۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن و

پیتزا زن و , کمک پیتزا زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۷۴۰۷۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن , کارت پایان خدمت،حداقل دیپلمه , سن بین19تا35سال(سعادت آباد)

تلفن: ۰۹۲۲۰۳۴۷۵۰۶و۴۱۳۹۸۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن ، ساندویچ زن

پیتزازن ، ساندویچ زن , و کارگرساده جهت فست فود , محدوده نارمک - فدک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۰۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار ماهر و

فست فود کار ماهر و , پیک موتوری - با جای خواب , نیازمندیم محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۲۲۳۹۴۲۶۰۵ و ۳۶۱۳۰۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی

پیتزا زن ایتالیایی , مسلط به کار با پارو , ( تهران - ستارخان)

تلفن: ۶۶۵۷۴۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن جهت کار

به یک پیتزازن جهت کار , در فست فود نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر - گلستان )

تلفن: ۰۹۳۶۹۰۰۵۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن , کارت پایان خدمت،حداقل دیپلمه , سن بین19تا35سال(سعادت آباد)

تلفن: ۰۹۲۲۰۳۴۷۵۰۶و۴۱۳۹۸۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار ماهر و

فست فود کار ماهر و , پیک موتوری - با جای خواب , نیازمندیم محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۲۲۳۹۴۲۶۰۵ و ۳۶۱۳۰۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن , کارت پایان خدمت،حداقل دیپلمه , سن بین19تا35سال(سعادت آباد)

تلفن: ۰۹۲۲۰۳۴۷۵۰۶و۴۱۳۹۸۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن جهت کار

به یک پیتزازن جهت کار , در فست فود نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر - گلستان )

تلفن: ۰۹۳۶۹۰۰۵۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی

پیتزا زن ایتالیایی , مسلط به کار با پارو , ( تهران - ستارخان)

تلفن: ۶۶۵۷۴۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , غیرسیگاری نیازمندیم ، ساعت , کاری30 : 17 تا24 بدون جای خواب

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۹۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک پیتزازن جهت کار

به یک پیتزازن جهت کار , در فست فود نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر - گلستان )

تلفن: ۰۹۳۶۹۰۰۵۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن / سوخاری زن آقا

پیتزازن / سوخاری زن آقا , با بیمه صبحانه ناهار , شام و خوابگاه ( رایگان )

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده رسالت - هنگام )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار ماهر و

فست فود کار ماهر و , پیک موتوری - با جای خواب , نیازمندیم محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۲۲۳۹۴۲۶۰۵ و ۳۶۱۳۰۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن و پاستا زن

پیتزازن و پاستا زن , جهت کار در رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۳۱۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , پاستا زن , فر کار ماهر , جای خواب , + سه وعده غذایی , + بیمه , + 4 روز OF در ماه , حقوق …

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر فست فودکار

به یکنفر فست فودکار , و پیتزا زن ماهر , در بام لند , چیتگر و سعادت آباد , نیازمندیم

تلفن: tandirak@gmail.com تلفن : ۸۸۵۵۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن ، ساندویچ زن

پیتزازن ، ساندویچ زن , و کارگرساده جهت فست فود , محدوده نارمک - فدک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۰۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن پارویی

پیتزازن پارویی , کمک گریل کار و سالادزن ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۸۵۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فست فود کار خانم

به تعدادی فست فود کار خانم , (در محیطی کاملا زنانه) نیازمندیم , محدوده خ قزوین،2راهی قپان

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۹۸۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیتزاپزو سالادزن

تعدادی پیتزاپزو سالادزن , جهت کاردررستوران , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۳۶۲۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن و

پیتزا زن و , کمک پیتزا زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۷۴۰۷۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر

پیتزا زن ماهرونیمه ماهر , جهت کافه رستوران درشهرک , اکباتان با جای خواب و مزایا

تلفن: ۹۳۷۱۰۷۵۳۲۰و۰۹۱۲۳۰۵۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه فست فودفعال

مجموعه فست فودفعال , تعدادی پیتزا زن , حقوق ثابت+بیمه+جای خواب , +3وعده غذا+ یک روز , آف …

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۵۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن

پیتزازن،سوخاری زن،سالادزن , کارت پایان خدمت،حداقل دیپلمه , سن بین19تا35سال(سعادت آباد)

تلفن: ۰۹۲۲۰۳۴۷۵۰۶و۴۱۳۹۸۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ایتالیایی پارویی

پیتزا زن ایتالیایی پارویی , جهت رستوران ایتالیایی دانانو , ( چالوس - متل قو ) باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری