آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - نگهدار کودک و سالمند - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - نگهدار کودک و سالمند» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - نگهدار کودک و سالمند» اینجا کلیک کنید.

استخدام فوری

استخدام فوری , نیروی خانم , بصورت شبانه روزی

تلفن: ۰۹۹۱۹۰۰۴۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

(فوری) (فوری)

(فوری) (فوری) , تعدادی خانم جهت مراقبت , از کودک و سالمند بصورت , روزانه و شبانه روزی , بدون …

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

( نخبگان آرامش)

( نخبگان آرامش) , سالمند بیمار کودک , با 22سال سابقه

تلفن: (۱۰خط) ۶۶۹۱۷۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مراقب حرفه ای

تعدادی مراقب حرفه ای , ( خانم ) , به صورت , شبانه روزی , جهت نگهداری از , کودک ، سالمند , بدون …

تلفن: ۶ - ۸۸۹۲۸۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

حقوق 000 / 500 / 1

حقوق 000 / 500 / 1 , تا 000 / 500 / 3 با بیمه , تعدادی خانم جهت نگهداری , کودک ، سالمند، بیمار پوشکی …

تلفن: ۴۷ _ ۶۶۴۶۰۸۴۶  


نیازمندیهای همشهری

موسسه یاوران امید

موسسه یاوران امید , نیروی خانم جهت نگهداری از , سالمندوکودک شبانه روزی با حقوق

تلفن: ۷۷۵۷۲۱۳۹ و ۴۴۶۵۱۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم و آقا 35 الی 45 ساله

خانم و آقا 35 الی 45 ساله , کمک بهیار , بصورت شبانه روزی یا روزانه

تلفن: ۰۹۹۱۶۲۰۰۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , نگهداری از سالمند , با حقوق عالی بدون پورسانت

تلفن: ۲۹ـ۲۶۳۱۷۵۲۸و۲۲۵۰۲۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت نگهداری از

تعدادی خانم جهت نگهداری از , سالمندبیمارکودک شبانه روزی , روزانه حقوق 2م تا 4میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۵۰۰۷۳_ ۶۶۵۶۴۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

سالمندبیمارروزانه وشبانه روزی

سالمندبیمارروزانه وشبانه روزی , باحقوق 5 / 2تا5 / 3م نیازمندیم , به تعدادی نگهدار کودک

تلفن: ۴ _ ۶۶۹۰۸۵۳۲  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت نگهداری از سالمند , بصورت شبانه روزی

تلفن: ۰۹۹۱۹۰۰۴۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , نگهداری کودک و سالمند , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۷۷۰۹۱۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

خانمی جهت

خانمی جهت , نگهداری از خانم پوشکی , روزانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۶۸۷۱۰۰ - ۲۲۶۸۶۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم 25تا50سال

تعدادی خانم 25تا50سال , مراقبت ازسالمند،بیمار،کودک , شبانه روزی وروزانه مقطعی , باحقوق2تا4میلیون‎فوری …

تلفن: ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۸۵۶۲۵۹ - ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۳۸۰۶۴۶ - ۶۶۸۷۷۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۰۲۱۱۰۵۶۲۲ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

نگهدار خانم

نگهدار خانم , جهت مراقبت از سالمند , تمام وقت

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۴۳۴۶۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , نگهداری کودک و سالمند , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۷۷۰۹۱۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

( نخبگان آرامش)

( نخبگان آرامش) , سالمند بیمار کودک , با 22سال سابقه

تلفن: (۱۰خط) ۶۶۹۱۷۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نگهدار خانم

به تعدادی نگهدار خانم , سالمند بیمار با حقوق , بین 500 / 1 تا 500 / 3 نیازمندیم

تلفن: ۷۷۹۴۳۲۷۱ _ ۵۵۰۷۰۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

نگهدارخانم حداکثر40سال

نگهدارخانم حداکثر40سال , جهت مراقبت از خانم سالمند , و انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی …

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۲۹۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم 30 الی 55 ساله

خانم 30 الی 55 ساله , باتجربه جهت کار روزانه , نگهداری از سالمند آقا و خانم

تلفن: ۰۹۹۱۶۲۰۰۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

# یکنفر خانم جهت #

# یکنفر خانم جهت # , نگهداری از پسر 7 ساله , و انجام امور منزل نیازمندیم

تلفن: ۰۲ ۰۱ ۲۹۲ ۰۹۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی ندای سبز

شرکت خدماتی ندای سبز , زوج بدون فرزند جهت مراقبت , از سالمند شبانه روزی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۵۷۶ - ۷۷۵۴۱۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم 25تا50سال

تعدادی خانم 25تا50سال , مراقبت ازسالمند،بیمار،کودک , شبانه روزی وروزانه مقطعی , باحقوق2تا4میلیون‎فوری …

تلفن: ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۸۵۶۲۵۹ - ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۳۸۰۶۴۶ - ۶۶۸۷۷۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۰۲۱۱۰۵۶۲۲ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# سعادت ایرانیان #

# سعادت ایرانیان # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# همیاران فرشته #

# همیاران فرشته # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# آرامش اول #

# آرامش اول # , تعدادی خانم جهت نگهداری , سالمندوکودک روزانه وشبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۸۱۵۰۰ و ۴۴۲۰۵۸۰۵  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت نگهداری از سالمند , بصورت شبانه روزی

تلفن: ۰۹۹۱۹۰۰۴۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم جهت کار

مراقب خانم جهت کار , در سالمندان با سابقه کارمرتبط , تماس 9 صبح تا 6بعدازظهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۵۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

استخدام فوری

استخدام فوری , نیروی خانم , بصورت شبانه روزی

تلفن: ۰۹۹۱۹۰۰۴۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

موسسه یاوران امید

موسسه یاوران امید , نیروی خانم جهت نگهداری از , سالمندوکودک شبانه روزی با حقوق

تلفن: ۷۷۵۷۲۱۳۹ و ۴۴۶۵۱۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم بین 25 الی 50

خانم بین 25 الی 50 , جهت نگهداری , سالمند و کودک

تلفن: ۰۹۹۱۶۲۰۰۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

حقوق 500 / 3 شبانه روزی

حقوق 500 / 3 شبانه روزی , مراقب آقا باسابقه برای , سالمند پوشکی شکستگی فمور

تلفن: ۲۲۶۰۷۱۱۱و۲۲۶۱۹۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم

تعدادی نیروی خانم , روزانه وشبانه روزی جهت مراقبت از , سالمندوکودک حقوق2الی500 / 3 م

تلفن: ۷۷۴۵۵۸۷۲ - ۷۷۱۳۵۸۹۰  


نیازمندیهای همشهری

زوج جوان جهت نگهداری خانم

زوج جوان جهت نگهداری خانم , سالمند پوشکی با ضامن معتبر , ( با اسکان رایگان ) نازی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۴۳۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , نگهداری کودک و سالمند , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۷۷۰۹۱۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

# همیاران فرشته #

# همیاران فرشته # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۰۲۱۱۰۵۶۲۲ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

نیازمند پرستار کودک

به یک خانم متاهل ، ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر شنبه تا چهارشبه برای نگهداری کودک شش ماهه، محدوده …

تلفن: ۰۹۱۱۳۳۳۰۱۳۲ 


نیازمندیهای همشهری

# سعادت ایرانیان #

# سعادت ایرانیان # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

حقوق تا 3 میلیون

حقوق تا 3 میلیون , تعدادی خانم , نگهدارسالمند کودک امورمنزل , روزانه شبانه روزی , ( بدون …

تلفن: ۸۸۴۶۲۴۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت نگهداری

به تعدادی خانم جهت نگهداری , از سالمند و کودک بصورت , شبانه روزی با حقوق بالا نیازمندیم

تلفن: ۴۴۰۵۹۶۵۱ـ۴۴۹۷۷۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به نگهدار سالمند شبانه روزی

به نگهدار سالمند شبانه روزی , (خانم )40سال به بالا , از خانم مسن در منزل

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۹۱۶۸۴  


نیازمندیهای همشهری

نگهدارخانم حداکثر40سال

نگهدارخانم حداکثر40سال , جهت مراقبت از خانم سالمند , و انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی …

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۲۹۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت نگهداری از

تعدادی خانم جهت نگهداری از , سالمندبیمارکودک شبانه روزی , روزانه حقوق 2م تا 4میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۵۰۰۷۳_ ۶۶۵۶۴۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

# یکنفر خانم جهت #

# یکنفر خانم جهت # , نگهداری از پسر 7 ساله , و انجام امور منزل نیازمندیم

تلفن: ۰۲ ۰۱ ۲۹۲ ۰۹۰۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , نگهداری کودک و سالمند , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۷۷۰۹۱۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , نگهداری ازسالمندان‎وکودک , روزانه و شبانه‎روزی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۱۲۷۲۱و۸۸۲۷۸۸۲۳  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۰۲۱۱۰۵۶۲۲ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# سعادت ایرانیان #

# سعادت ایرانیان # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# همیاران فرشته #

# همیاران فرشته # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# آرامش اول #

# آرامش اول # , تعدادی خانم جهت نگهداری , سالمندوکودک روزانه وشبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۸۱۵۰۰ و ۴۴۲۰۵۸۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , نگهداری از سالمند , با حقوق عالی بدون پورسانت

تلفن: ۲۹ـ۲۶۳۱۷۵۲۸و۲۲۵۰۲۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

نگهدار بیمارخانم زیر40سال

نگهدار بیمارخانم زیر40سال , 48 یا 72 ساعت در هفته , بیمار پوشکی فلج کامل

تلفن: منطقه تجريش ۲۲۷۴۸۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم جهت مراقبت

به یک خانم جهت مراقبت , از بیمار بصورت شبانه روزی , درمنزل نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۰۹۰۹۵۰۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم میانسال

خانم میانسال , جهت نگهداری از سالمند خانم , شبانه‎روزی،باسابقه‎وضامن معتبر

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۴۶۱۱و۲۲۳۷۲۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

برای مراقبت شبانه روزی

برای مراقبت شبانه روزی , ازیک معلول ضایع نخاعی به آقایی , باتوان جسمی مناسب نیازمندیم

تلفن: ۲۲۵۷۸۳۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم جهت

به یک نفر خانم جهت , نگهداری از سالمند شبانه روزی , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۲۶۷۶۲۷۲۱ ـ ۰۹۱۲۳۰۷۶۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم جهت کار

مراقب خانم جهت کار , در سالمندان با سابقه کارمرتبط , تماس 9 صبح تا 6بعدازظهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۵۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

(فوری) (فوری)

(فوری) (فوری) , تعدادی خانم جهت مراقبت , از کودک و سالمند بصورت , روزانه و شبانه روزی , بدون …

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک آقا جهت نگهداری

به یک آقا جهت نگهداری , سالمند بصورت شبانه روزی , دارای گواهینامه رانندگی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۲۸۱۹۱  


نیازمندیهای همشهری

# سعادت ایرانیان #

# سعادت ایرانیان # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

نگهداری سالمند و کودک

نگهداری سالمند و کودک , امور منزل ( فقط خانم) , شبانه روزی و روزانه , بدون پورسانت , حقوق …

تلفن: ۳۳۷۸۰۱۵۱ - ۳۳۳۳۵۶۸۵  


نیازمندیهای همشهری

پرستاری از سالمند

پرستاری از سالمند , بصورت شبانه روزی ,

تلفن: ۲۲۸۵۲۳۹۷ - ۲۲۸۵۲۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب سالمند و کودک و بدون پورسانت

به تعداد زیادی نیروی مراقب و پرستار ترجیحا خانم متعهد و …

تلفن: ۰۲۱۶۶۱۲۱۹۷۲,۰۲۱۶۶۵۹۱۳۷۵ 


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۳۰۳۲۳۲۵۵۹ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# همیاران فرشته #

# همیاران فرشته # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم حقوق از2تا6میلیون

مراقب خانم حقوق از2تا6میلیون , کودک ، سالمند ، بیمار , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۲۲۶۰۷۱۱۱و۲۲۶۱۹۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مراقب خانم 35تا45

تعدادی مراقب خانم 35تا45 , ساله جهت نگهداری سالمنددرمنزل , حقوق‎عالی‎شبانه‎روزی‎بدون‎پورسانت

تلفن: ۲۲۶۹۷۰۹۰ و ۷۷۹۲۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

از یک خانم با تجربه

از یک خانم با تجربه , بین 37 تا 45 سال , جهت نگهداری از نوزاد وکودک , با ضامن معتبر سوءپیشینه …

تلفن: قيطريه ۰۹۱۲۲۴۰۱۵۶۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدماتی ندای سبز

شرکت خدماتی ندای سبز , زوج بدون فرزند جهت مراقبت , از سالمند شبانه روزی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۸۵۷۶ - ۷۷۵۴۱۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

(فوری) (فوری)

(فوری) (فوری) , تعدادی خانم جهت مراقبت , از کودک و سالمند بصورت , روزانه و شبانه روزی , بدون …

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به نگهدار سالمند شبانه روزی

به نگهدار سالمند شبانه روزی , (خانم )40سال به بالا , از خانم مسن در منزل

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۹۱۶۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم جهت نگهداری

به یک خانم جهت نگهداری , از سالمند بصورت شبانه روزی , فوری نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۰۶۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مراقب حرفه ای

تعدادی مراقب حرفه ای , ( خانم ) , به صورت , شبانه روزی , جهت نگهداری از , کودک ، سالمند , بدون …

تلفن: ۶ - ۸۸۹۲۸۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

حقوق700 / 1 تا 700 / 4

حقوق700 / 1 تا 700 / 4 , مرکز تدبیر (امنیت شغلی) , وام،پاداش،بیمه،اشتغال فوری

تلفن: ۷۷۶۸۷۶۵۰ ـ ۸۸۳۴۴۳۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# آرامش اول #

# آرامش اول # , تعدادی خانم جهت نگهداری , سالمندوکودک روزانه وشبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۸۱۵۰۰ و ۴۴۲۰۵۸۰۵  


نیازمندیهای همشهری

# همیاران فرشته #

# همیاران فرشته # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# سعادت ایرانیان #

# سعادت ایرانیان # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۳۰۳۲۳۲۵۵۹ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , نگهداری کودک و سالمند , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۷۷۰۹۱۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت نگهداری از

تعدادی خانم جهت نگهداری از , سالمندبیمارکودک شبانه روزی , روزانه حقوق 2م تا 4میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۵۰۰۷۳_ ۶۶۵۶۴۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم جهت نگهداری

یکنفر خانم جهت نگهداری , از زوج سالمند وانجام امورمنزل , بصورت شبانه روزی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۱۸۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم 25تا50سال

تعدادی خانم 25تا50سال , مراقبت ازسالمند،بیمار،کودک , شبانه روزی وروزانه مقطعی , باحقوق2تا4میلیون‎فوری …

تلفن: ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۸۵۶۲۵۹ - ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۳۸۰۶۴۶ - ۶۶۸۷۷۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

( نخبگان آرامش)

( نخبگان آرامش) , سالمند بیمار کودک , با 22سال سابقه

تلفن: (۱۰خط) ۶۶۹۱۷۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم متعهد بالای دیپلم

یکنفر خانم متعهد بالای دیپلم , خوش برخورد جهت مراقبت و , انجام امور منزل (شبانه روزی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۷۸۵۳۶  


نیازمندیهای همشهری

خانم و آقا 35 الی 45 ساله

خانم و آقا 35 الی 45 ساله , کمک بهیار , بصورت شبانه روزی یا روزانه

تلفن: ۰۹۹۱۶۲۰۰۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت نگهداری از سالمند , بصورت شبانه روزی

تلفن: ۰۹۹۱۹۰۰۴۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

(فوری) (فوری)

(فوری) (فوری) , تعدادی خانم جهت مراقبت , از کودک و سالمند بصورت , روزانه و شبانه روزی , بدون …

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مراقب حرفه ای

تعدادی مراقب حرفه ای , ( خانم ) , به صورت , شبانه روزی , جهت نگهداری از , کودک ، سالمند , بدون …

تلفن: ۶ - ۸۸۹۲۸۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

حقوق 000 / 500 / 1

حقوق 000 / 500 / 1 , تا 000 / 500 / 3 با بیمه , تعدادی خانم جهت نگهداری , کودک ، سالمند، بیمار پوشکی …

تلفن: ۴۷ _ ۶۶۴۶۰۸۴۶  


نیازمندیهای همشهری

آقا جوان جهت نگهداری

آقا جوان جهت نگهداری , از سالمند پوشکی بصورت , شبانه روزی فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۲۱۱۲۰۸۵ ـ ۷۷۶۵۶۶۴۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۳۰۳۲۳۲۵۵۹ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

خانم یا آقا مسئولیت پذیر

خانم یا آقا مسئولیت پذیر , و دلسوز ،حداقل دیپلم جهت , مراقبت از کودک،سالمندو امورمنزل

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۹۳۷۶۳ ـ ۶۶۴۳۸۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

نیروی خانم جهت امور منزل

نیروی خانم جهت امور منزل , نگهداری کودک و سالمند , روزانه و شبانه روزی بدون پورسانت

تلفن: ۷۷۰۹۱۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم 25تا50سال

تعدادی خانم 25تا50سال , مراقبت ازسالمند،بیمار،کودک , شبانه روزی وروزانه مقطعی , باحقوق2تا4میلیون‎فوری …

تلفن: ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۸۵۶۲۵۹ - ۶۶۳۸۶۴۲۷ ۶۶۳۸۰۶۴۶ - ۶۶۸۷۷۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

مراقب بیمار خانم

مراقب بیمار خانم , بصورت شبانه روزی , برای نگهداری از سالمند

تلفن: ۰۹۲۲۹۷۱۶۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مراقب حرفه ای

تعدادی مراقب حرفه ای , ( خانم ) , به صورت , شبانه روزی , جهت نگهداری از , کودک ، سالمند , بدون …

تلفن: ۶ - ۸۸۹۲۸۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

خانمی جهت

خانمی جهت , نگهداری از خانم پوشکی , روزانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۶۸۷۱۰۰ - ۷۷۳۰۵۴۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت نگهداری

تعدادی خانم جهت نگهداری , از سالمند بصورت شبانه روزی , با حقوق بالای 2 میلیون تومان

تلفن: ۴۴۴۰۹۲۹۸ - ۴۴۴۲۲۵۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نگهدار خانم

به تعدادی نگهدار خانم , سالمند بیمار با حقوق , بین 500 / 1 تا 500 / 3 نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۸۶۳۱۵ _ ۶۶۳۸۶۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

# سعادت ایرانیان #

# سعادت ایرانیان # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# همیاران فرشته #

# همیاران فرشته # , همین امروزمشغول به کارشوید , ( بدون پورسانت ) , تعدادزیادی خانم جهت …

تلفن: ۴۵ و ۴۴۲۳۲۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم , روزانه ، شبانه روزی و مقطعی

تلفن: ۰۹۳۰۳۲۳۲۵۵۹ و ۲۲۴۶۷۸۹۹ ۷۷۷۱۴۷۸۸ و ۴۴۴۴۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# آرامش اول #

# آرامش اول # , تعدادی خانم جهت نگهداری , سالمندوکودک روزانه وشبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۸۱۵۰۰ و ۴۴۲۰۵۸۰۵  


نیازمندیهای همشهری

پرستار و مراقب کودک وارد به امور منزل

خانمی متعهد جهت انجام امور منزل و مراقبت از کودکی 4.5 ساله از 6:30 صبح تا نهایتاً 6:30 عصر …

تلفن: ۰۹۱۹۰۰۶۶۳۷۲ 


نیازمندیهای همشهری