آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - نسخه پیچ - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» اینجا کلیک کنید.

نسخه پیچ کاملا حرفه ای

نسخه پیچ کاملا حرفه ای , منطقه سعادت آباد , (( حضوری ))

تلفن: ۲۲۳۸۴۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر خانم جهت

نسخه پیچ ماهر خانم جهت , شیفت صبح داروخانه روزانه , حداقل3 سال سابقه محدوده طرشت

تلفن: ۰۹۳۵۴۴۲۰۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نسخه پیچ جهت

به یک نسخه پیچ جهت , شیفت صبح و عصر ترجیحاخانم , باسابقه محدوده آزادی هاشمی

تلفن: ۰۹۰۲۵۴۵۶۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نسخه پیچ

به یک نسخه پیچ , و فروشنده آرایشی بهداشتی , خانم جهت کار در داروخانه , با یکسال سابقه …

تلفن: ۲۲۴۸۹۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۲۸۸۱۶۰۰ ۶۶۹۰۰۹۹۱ و ۶۶۵۶۵۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

نیازبه نسخه پیچ

نیازبه نسخه پیچ , جهت داروخانه , محدوده ونک

تلفن: ۸۸۶۶۰۹۸۳  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۵۶۵۳۲۲ ۶۶۹۰۰۹۹۱ و ۶۶۴۳۶۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

3نفرنسخه پیچ ماهر(خانم وآقا)

3نفرنسخه پیچ ماهر(خانم وآقا) , باسابقه جهت کار در داروخانه , محدوده غرب (ساعت کار9الی21)

تلفن: ۰۹۹۱۲۶۹۱۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نسخه پیچ جهت

به یک نسخه پیچ جهت , شیفت صبح و عصر ترجیحاخانم , باسابقه محدوده آزادی هاشمی

تلفن: ۰۹۰۲۵۴۵۶۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین

تکنسین , نسخه پیچ ماهر , شیفت عصر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۲۳۴۰ - ۸۸۳۰۹۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین

تکنسین , نسخه پیچ ماهر , شیفت عصر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۲۳۴۰ - ۸۸۳۰۹۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا ، با 5سال سابقه

نسخه پیچ آقا ، با 5سال سابقه , ساعت کاری 18 الی 2 شب , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۸۸۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۶۶۵۶۵۳۲۲ و ۶۶۴۳۶۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ داروئی

نسخه پیچ داروئی , مسلط به داروهای او تی سی , و مشاوره از ساعت , 16 تا 2 شب , با حقوق بالا و …

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نیروی آرایشی مسلط

نیروی آرایشی مسلط , ازساعت15تا2بامدادباحقوق بالا , و بیمه داروخانه شبانه روزی خانی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا ، با 5 سال سابقه

نسخه پیچ آقا ، با 5 سال سابقه , ساعت کاری10 الی 18 , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۸۸۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا , با سابقه جهت کار در داروخانه , شبانه روزی ، واقع درغرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۳۵۰۴۱ - ۴۴۰۸۸۸۳۰  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ و فروشنده مجرب

نسخه پیچ و فروشنده مجرب , (آقا) مسلط به سیستم داروخانه , (تمام یا نیمه وقت » در لواسان

تلفن: حامدي ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۴۲۸۸۱۶۰۰ و ۶۶۹۰۰۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ و فروشنده مجرب

نسخه پیچ و فروشنده مجرب , (آقا) مسلط به سیستم داروخانه , (تمام یا نیمه وقت » در لواسان

تلفن: حامدي ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا

نسخه پیچ آقا , جهت شیفت عصردرداروخانه ایی , در پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۶۸۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نیروی آرایشی مسلط

نیروی آرایشی مسلط , ازساعت15تا2بامدادباحقوق بالا , و بیمه داروخانه شبانه روزی خانی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ داروئی

نسخه پیچ داروئی , مسلط به داروهای او تی سی , و مشاوره از ساعت , 16 تا 2 شب , با حقوق بالا و …

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقاوفروشنده خانم

نسخه پیچ آقاوفروشنده خانم , جهت داروخانه ای در منطقه , سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۲۲۰۸۸۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا , با سابقه جهت کار در داروخانه , شبانه روزی ، واقع درغرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۳۵۰۴۱ - ۴۴۰۸۸۸۳۰  


نیازمندیهای همشهری