آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - نسخه پیچ - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» اینجا کلیک کنید.

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۵۶۵۳۲۲ ۶۶۹۰۰۹۹۱ و ۶۶۴۳۶۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

3نفرنسخه پیچ ماهر(خانم وآقا)

3نفرنسخه پیچ ماهر(خانم وآقا) , باسابقه جهت کار در داروخانه , محدوده غرب (ساعت کار9الی21)

تلفن: ۰۹۹۱۲۶۹۱۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نسخه پیچ جهت

به یک نسخه پیچ جهت , شیفت صبح و عصر ترجیحاخانم , باسابقه محدوده آزادی هاشمی

تلفن: ۰۹۰۲۵۴۵۶۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین

تکنسین , نسخه پیچ ماهر , شیفت عصر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۲۳۴۰ - ۸۸۳۰۹۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین

تکنسین , نسخه پیچ ماهر , شیفت عصر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۲۲۳۴۰ - ۸۸۳۰۹۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا ، با 5سال سابقه

نسخه پیچ آقا ، با 5سال سابقه , ساعت کاری 18 الی 2 شب , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۸۸۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۶۶۵۶۵۳۲۲ و ۶۶۴۳۶۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ داروئی

نسخه پیچ داروئی , مسلط به داروهای او تی سی , و مشاوره از ساعت , 16 تا 2 شب , با حقوق بالا و …

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نیروی آرایشی مسلط

نیروی آرایشی مسلط , ازساعت15تا2بامدادباحقوق بالا , و بیمه داروخانه شبانه روزی خانی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا ، با 5 سال سابقه

نسخه پیچ آقا ، با 5 سال سابقه , ساعت کاری10 الی 18 , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۸۸۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا , با سابقه جهت کار در داروخانه , شبانه روزی ، واقع درغرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۳۵۰۴۱ - ۴۴۰۸۸۸۳۰  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ و فروشنده مجرب

نسخه پیچ و فروشنده مجرب , (آقا) مسلط به سیستم داروخانه , (تمام یا نیمه وقت » در لواسان

تلفن: حامدي ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۴۲۸۸۱۶۰۰ و ۶۶۹۰۰۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ و فروشنده مجرب

نسخه پیچ و فروشنده مجرب , (آقا) مسلط به سیستم داروخانه , (تمام یا نیمه وقت » در لواسان

تلفن: حامدي ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا

نسخه پیچ آقا , جهت شیفت عصردرداروخانه ایی , در پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۶۸۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نیروی آرایشی مسلط

نیروی آرایشی مسلط , ازساعت15تا2بامدادباحقوق بالا , و بیمه داروخانه شبانه روزی خانی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ داروئی

نسخه پیچ داروئی , مسلط به داروهای او تی سی , و مشاوره از ساعت , 16 تا 2 شب , با حقوق بالا و …

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۷۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقاوفروشنده خانم

نسخه پیچ آقاوفروشنده خانم , جهت داروخانه ای در منطقه , سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۲۲۰۸۸۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا

2نفرنسخه پیچ ماهر آقا , با سابقه جهت کار در داروخانه , شبانه روزی ، واقع درغرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۳۵۰۴۱ - ۴۴۰۸۸۸۳۰  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارآموز و نسخه پیچ

به یک کارآموز و نسخه پیچ , ماهر در منطقه 10 نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۶۴۴۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه

کار در داروخانه , بعنوان نسخه پیچ , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۵۹۳۶ـ۴۴۲۹۵۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

نیروی آرایشی مسلط

نیروی آرایشی مسلط , ازساعت15تا2بامدادباحقوق بالا , و بیمه داروخانه شبانه روزی خانی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ـ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری