آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - نسخه پیچ

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» اینجا کلیک کنید.

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه در غرب تهران

داروخانه در غرب تهران , نسخه پیچ با 2 سال سابقه , مسلط به نرم افزارهای مربوطه

تلفن: ۴۴۱۳۲۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

نیروآرایشی مسلط وباسابقه

نیروآرایشی مسلط وباسابقه , جهت کاردرداروخانه شبانه روزی , خانی آبادنو شیفت 8 تا 17

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ

نسخه پیچ , ترجیحا آشنا به کار , جهت داروخانه در پاسداران

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۰۰۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی , شرق تهران - نسخه پیچ , آشنا به نسخه خوانی , نسخه پیچی و نسخه تاییدی …

تلفن: داخلي۱۰۳ - ۵۱ - ۷۷۱۳۷۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه ای

داروخانه ای , در شمال غرب تهران , نسخه پیچ با 2سال سابقه کار , جهت شیفت عصر وشب , ( محدوده …

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۷۴۸۹۹  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ خانم

نسخه پیچ خانم , با سابقه کار جهت شیفت عصر , ( محدوده آزادی هاشمی )

تلفن: ۰۹۰۲۵۴۵۶۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نسخه پیچ مبتدی

به یکنفر نسخه پیچ مبتدی , جهت داروخانه شبانه روزی , در غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۴۴۸۳۴۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ اقا

نسخه پیچ آقا مسلط به امور داروخانه - محدوده فاطمی 88852388

تلفن: ۸۸۸۵۲۳۸۸ 


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی , شرق تهران - نسخه پیچ , آشنا به نسخه خوانی , نسخه پیچی و نسخه تاییدی …

تلفن: داخلي۱۰۳ - ۵۱ - ۷۷۱۳۷۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر تمام وقت

نسخه پیچ ماهر تمام وقت , خانم یا آقا آشنا به سیستم و , فروشنده خانم جهت لوازم بهداشتی

تلفن: ۵۵۵۷۲۵۸۱ و ۵۵۸۹۸۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروآرایشی مسلط وباسابقه

نیروآرایشی مسلط وباسابقه , جهت کاردرداروخانه شبانه روزی , خانی آبادنو شیفت 8 تا 17

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ خانم

نسخه پیچ خانم , با سابقه کار جهت شیفت عصر , ( محدوده آزادی هاشمی )

تلفن: ۰۹۰۲۵۴۵۶۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه در غرب تهران

داروخانه در غرب تهران , نسخه پیچ با 2 سال سابقه , مسلط به نرم افزارهای مربوطه

تلفن: ۴۴۱۳۲۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نیازمند نسخه پیچ

نیازمند نسخه پیچ , با تجربه و مسلط به نرم افزار , جهت داروخانه در مشیریه

تلفن: ۳۳۴۸۷۵۴۴  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ

نسخه پیچ , آشنا به نرم افزار , قرچک

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۳۲۹۶  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ خانم

نسخه پیچ خانم , با سابقه کار جهت شیفت عصر , ( محدوده آزادی هاشمی )

تلفن: ۰۹۰۲۵۴۵۶۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نسخه پیچ مبتدی

به یکنفر نسخه پیچ مبتدی , جهت داروخانه شبانه روزی , در غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۴۴۸۳۴۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا مسلط به امور داروخانه -

نسخه پیچ آقا مسلط به امور داروخانه - محدوده فاطمی 88852388

تلفن: ۸۸۸۵۲۳۸۸ 


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مسلط با

نسخه پیچ مسلط با , حداقل3سال سابقه‎کار , شیفت 15 تا 23 و , نیروی آرایشی مسلط باحداقل , 2سال …

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ با تجربه

نسخه پیچ با تجربه , جهت کار در داروخانه , واقع در سعادت آباد

تلفن: ۲۲۰۸۸۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر نسخه پیچ با تجربه

یکنفر نسخه پیچ با تجربه , و مسلط به نرم افزار جهت , داروخانه ای واقع در زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۳۱۸۰۸  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی , شرق تهران - نسخه پیچ , آشنا به نسخه خوانی , نسخه پیچی و نسخه تاییدی …

تلفن: داخلي۱۰۳ - ۵۱ - ۷۷۱۳۷۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروآرایشی مسلط وباسابقه

نیروآرایشی مسلط وباسابقه , جهت کاردرداروخانه شبانه روزی , خانی آبادنو شیفت 8 تا 17

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

پرسنل حرفه ای

پرسنل حرفه ای , جهت شیفت عصر (آقا) , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۲۲ ۶۱ ۲۴۰ ۰۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مسلط با

نسخه پیچ مسلط با , حداقل3سال سابقه‎کار , شیفت 15 تا 2 بامداد و , نیروی آرایشی مسلط باحداقل …

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا

نسخه پیچ آقا با سابقه حداکثر 30 ساله - محدوده فاطمی 88852388

تلفن: ۸۸۸۵۲۳۸۸ 


نیازمندیهای همشهری

به یک آقا جهت کار

به یک آقا جهت کار , در داروخانه محدوده غرب , ( بلوار فردوس شرق ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۸۹۶۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مسلط باحداقل

نسخه پیچ مسلط باحداقل , 3سال سابقه کار شیفت , 10تا23 (داروخانه میدان قزوین)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در داروخانه

دعوت به کار در داروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان به کار

از علاقمندان به کار , در داروخانه با کارورزی رایگان , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۶۰۰ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , (( نسخه خوانی )) , ظرفیت محدود ، معرفی به کار

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان کاردر داروخانه

از علاقمندان کاردر داروخانه , پس‎ازگذراندن دوره‎نسخه‎خوانی , رایگان،دعوت‎به‎همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

فروشنده آرایشی وبهداشتی

فروشنده آرایشی وبهداشتی , (خانم) باسابقه کاردرداروخانه , نیازمندیم.تماس تا یک هفته

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۷۲۸۷۷ - ۲۲۷۰۷۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی , شرق تهران - نسخه پیچ , آشنا به نسخه خوانی , نسخه پیچی و نسخه تاییدی …

تلفن: داخلي۱۰۳ - ۵۱ - ۷۷۱۳۷۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا

نسخه پیچ آقا , حداقل 5 سال سابقه کار مفید , داروخانه در شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری