آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - منشی (در منزل) - استان خراسان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - منشی (در منزل)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - منشی (در منزل)» اینجا کلیک کنید.

منشی خانم سن25تا37سال

منشی خانم سن25تا37سال , غیردانشجوداشتن کامپیوترالزامی , حقوق تا700 / 1تماس10الی19

تلفن: ۶۶۰۴۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم سن25تا37سال

منشی خانم سن25تا37سال , غیردانشجوداشتن کامپیوترالزامی , حقوق تا700 / 1تماس10الی19

تلفن: ۶۶۰۴۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم سن25تا37سال

منشی خانم سن25تا37سال , غیردانشجوداشتن کامپیوترالزامی , حقوق تا700 / 1تماس10الی19

تلفن: ۶۶۰۴۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی راد آمین

موسسه حقوقی راد آمین , منشی ما در منزل خود باشید , آقا و خانم حقوق 2 میلیون به بالا

تلفن: تماس تايکهفته ۳۳۸۱۰۲۷۵  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم سن25تا37سال

منشی خانم سن25تا37سال , غیردانشجوداشتن کامپیوترالزامی , حقوق تا700 / 1تماس10الی19

تلفن: ۶۶۰۴۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری