آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - منشی (آشنا به زبان )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - منشی (آشنا به زبان )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - منشی (آشنا به زبان )» اینجا کلیک کنید.

منشی خانم آشنا به

منشی خانم آشنا به , زبان انگلیسی , کارشناس اعزام دانشجو(یوسف آباد)

تلفن: ۸۸۶۳۱۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , همکار خانم , منشی مسلط به زبان انگلیسی , محدوده سهروردی , ارسال رزومه

تلفن: com. maliedarigroup@yahoo  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بهداشتی دارویی

شرکت بهداشتی دارویی , منشی خانم - لیسانس , آشنابه زبان انگلیسی،مسلط به , آفیس و تایپ ، …

تلفن: ۸۸۷۵۱۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

2نفرخانم (نیمه وقت)

2نفرخانم (نیمه وقت) , مسلط به زبان انگلیسی , جهت مکالمه میدانی نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۷۲۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , مسلط به زبان انگلیسی , جهت کاردرفروشگاه ، م حسن آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به

منشی خانم آشنا به , زبان انگلیسی , کارشناس اعزام دانشجو(یوسف آباد)

تلفن: ۸۸۶۳۱۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

خانم منشی جهت شرکت معتبر بازرگانی محدوده جردن

خانم منشی جهت شرکت معتبر بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی …

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۶۱۹۳۴ 


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , مسلط به زبان انگلیسی , جهت کاردرفروشگاه ، م حسن آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به

منشی خانم آشنا به , زبان انگلیسی , کارشناس اعزام دانشجو(یوسف آباد)

تلفن: ۸۸۶۳۱۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به

منشی خانم آشنا به , زبان انگلیسی , کارشناس اعزام دانشجو(یوسف آباد)

تلفن: ۸۸۶۳۳۹۹۹  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , مسلط به زبان انگلیسی , جهت کاردرفروشگاه ، م حسن آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی خانم مسلط به

به یک منشی خانم مسلط به , زبان انگلیسی و office ترجیحا , آشنابه صنایع نفت.ارسال رزومه‎ به:

تلفن: jobdtzn@gmail.com  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , مسلط به زبان انگلیسی , جهت کاردرفروشگاه ، م حسن آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به زبان انگلیسی , جهت انجام امور بازرگانی , , ارسال رزومه به ایمیل: …

تلفن: ۷۷۲۸۰۴۲۱ tehran@pds.ae  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به

منشی خانم آشنا به , زبان انگلیسی , کارشناس اعزام دانشجو(یوسف آباد)

تلفن: ۸۸۶۳۳۹۹۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی مسلط به

منشی مسلط به , زبان انگلیسی-5سال سابقه کار , حداقل لیسانس مسلط به CRM , احمد آباد مستوفی …

تلفن: com. hr۱@novinchoobco ۵ - ۵۶۷۱۷۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی خانم مسلط به

به یک منشی خانم مسلط به , زبان انگلیسی و office ترجیحا , آشنابه صنایع نفت.ارسال رزومه‎ به:

تلفن: jobdtzn@gmail.com  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به

منشی خانم آشنا به , زبان انگلیسی , کارشناس اعزام دانشجو(یوسف آباد)

تلفن: ۸۸۶۳۳۹۹۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی مسلط به

منشی مسلط به , زبان انگلیسی-5سال سابقه کار , حداقل لیسانس مسلط به CRM , احمد آباد مستوفی …

تلفن: com. hr۱@novinchoobco ۵ - ۵۶۷۱۷۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به زبان انگلیسی , جهت انجام امور بازرگانی , , ارسال رزومه به ایمیل: …

تلفن: ۷۷۲۸۰۴۲۱ tehran@pds.ae  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنا به کامپیوتر , مسلط به زبان انگلیسی , جهت کاردرفروشگاه ، م حسن آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی خانم مسلط به

به یک منشی خانم مسلط به , زبان انگلیسی و office ترجیحا , آشنابه صنایع نفت.ارسال رزومه‎ به:

تلفن: jobdtzn@gmail.com  


نیازمندیهای همشهری

منشی مسلط به

منشی مسلط به , زبان انگلیسی-5سال سابقه کار , حداقل لیسانس مسلط به CRM , احمد آباد مستوفی …

تلفن: com. hr۱@novinchoobco ۵ - ۵۶۷۱۷۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به زبان انگلیسی , جهت انجام امور بازرگانی , , ارسال رزومه به ایمیل: …

تلفن: ۷۷۲۸۰۴۲۱ tehran@pds.ae  


نیازمندیهای همشهری

جذب منشی

به منشی با سابقه فعالیت آموزشگاه زبان در زمینه جذب زبان آموز با روابط عمومی بالا نیازمندیم،ارسال …

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۶۱۶۵۶ 


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

جهت شرکت معتبر

جهت شرکت معتبر , تولیدی - صنعتی درتجریش , مسلط به زبان انگلیسی , حداقل 2 سال سابقه کار …

تلفن: pvc.star@yahoocom  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم

به 2 نفرمنشی خانم نیازمندیم , 1 - منشی مسلط به زبان انگلیسی , 2 - منشی خانم مسلط به تایپ

تلفن: (محدوده ۷ تير) ۸۸۸۲۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به زبان انگلیسی , جهت انجام امور بازرگانی , , ارسال رزومه به ایمیل: …

تلفن: ۷۷۲۸۰۴۲۱ tehran@pds.ae  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منشی مسلط به

منشی مسلط به , زبان انگلیسی-5سال سابقه کار , حداقل لیسانس مسلط به CRM , احمد آباد مستوفی …

تلفن: com. hr۱@novinchoobco ۵ - ۵۶۷۱۷۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی خانم مسلط به

به یک منشی خانم مسلط به , زبان انگلیسی و office ترجیحا , آشنابه صنایع نفت.ارسال رزومه‎ به:

تلفن: jobdtzn@gmail.com  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به زبان انگلیسی , جهت انجام امور بازرگانی , , ارسال رزومه به ایمیل: …

تلفن: ۷۷۲۸۰۴۲۱ tehran@pds.ae  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بین المللی رونیکس

شرکت بین المللی رونیکس , استخدام می نماید : , منشی حرفه ای خانم جهت , هیئت مدیره یا دستیار …

تلفن: (داخلي ۵) ۶۴۹۷ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک منشی خانم مسلط به

به یک منشی خانم مسلط به , زبان انگلیسی و office ترجیحا , آشنابه صنایع نفت.ارسال رزومه‎ به:

تلفن: jobdtzn@gmail.com  


نیازمندیهای همشهری

منشی مسلط به

منشی مسلط به , زبان انگلیسی-5سال سابقه کار , حداقل لیسانس مسلط به CRM , احمد آباد مستوفی …

تلفن: com. hr۱@novinchoobco ۵ - ۵۶۷۱۷۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری