آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - مدیر (آژانس مسافرتی)‌

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - مدیر (آژانس مسافرتی)‌» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - مدیر (آژانس مسافرتی)‌» اینجا کلیک کنید.

مدیر مجرب برای همکاری

مدیر مجرب برای همکاری , در آژانس بند ب , با شرایط عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۷۱۱۵ - ۶۶۹۴۲۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

مدیر ارتباطات با حداقل

مدیر ارتباطات با حداقل , 3 سال سابقه ارتباط با , آژانس های مسافرتی داخلی یاخارجی

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

مدیر فنی بند الف

مدیر فنی بند الف , با حداقل 10 سال سابقه کار

تلفن: ۲۴۸۲۵ فـول استـاک طاهـا گشـت  


نیازمندیهای همشهری

مدیر ارتباطات با حداقل

مدیر ارتباطات با حداقل , 3 سال سابقه ارتباط با , آژانس های مسافرتی داخلی یاخارجی

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

یک مدیر فنی بند ب

یک مدیر فنی بند ب , جهت همکاری درآژانس مسافرتی

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۷۵۷۴۷ ۱ - ۸۸۵۶۷۸۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم با مدرک مدیر فنی

به یک خانم با مدرک مدیر فنی , بند ب با حداقل 3 سال سابقه , محدوده غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۴۴۰۵۰۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

مدیر مجرب برای همکاری

مدیر مجرب برای همکاری , در آژانس بند ب , با شرایط عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۷۱۱۵ - ۶۶۹۴۲۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

مدیر ارتباطات با حداقل

مدیر ارتباطات با حداقل , 3 سال سابقه ارتباط با , آژانس های مسافرتی داخلی یاخارجی

تلفن: ۲۶۲۰۸۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری

مدیر فنی بند الف

مدیر فنی بند الف , با حداقل 10 سال سابقه کار

تلفن: ۲۴۸۲۵ فـول استـاک طاهـا گشـت  


نیازمندیهای همشهری

مدیر فنی بند الف

مدیر فنی بند الف , با حداقل 10 سال سابقه کار

تلفن: ۲۴۸۲۵ فـول استـاک طاهـا گشـت  


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدمات مسافرتی

شرکت خدمات مسافرتی , به یک نفر مدیر فنی باحداقل , 3سال سابقه کار نیازمند است

تلفن: ۸ ـ ۸۸۵۲۲۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری