آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (نجار) - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (نجار)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (نجار)» اینجا کلیک کنید.

نجار ماهر فرنگی کار

نجار ماهر فرنگی کار , حقوق ثابت + بیمه + مزایا , ( محدوده تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۰۱۴۱۵۲۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر فرنگی کار

نجار ماهر فرنگی کار , حقوق ثابت + بیمه + مزایا , ( محدوده تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۰۱۴۱۵۲۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر

نجار ماهر , با جای خواب , , محدوده آدران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر

نجار ماهر , با جای خواب , , محدوده آدران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

نجار فرنگی کار

نجار فرنگی کار , محدوده شهریار و 2 نفر کارگر , ساده و یک نفر زیرکارچی نیازمندیم

تلفن: دياني ۰۹۱۹۶۸۳۴۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر فرنگی کار

نجار ماهر فرنگی کار , حقوق ثابت + بیمه + مزایا , ( محدوده تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۰۱۴۱۵۲۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

دونفر نجارحرفه ای

دونفر نجارحرفه ای , سفارشی ساز دربهای چوبی و , دونفرزیرکارچی - محدوده آدران

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۰۱۶۱۲ - ۰۹۹۰۳۷۷۴۸۳۱  


نیازمندیهای همشهری

نجار نیمه وارد

نجار نیمه وارد , جهت سرویس خواب , نیازمندیم محدوده نعمت آباد

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۵۵۳۸  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر

نجار ماهر , با جای خواب , , محدوده آدران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر

نجار ماهر , با جای خواب , , محدوده آدران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

نجار فرنگی کار

نجار فرنگی کار , محدوده شهریار و 2 نفر کارگر , ساده و یک نفر زیرکارچی نیازمندیم

تلفن: دياني ۰۹۱۹۶۸۳۴۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر

نجار ماهر , با جای خواب , , محدوده آدران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر فرنگی کار

نجار ماهر فرنگی کار , حقوق ثابت + بیمه + مزایا , ( محدوده تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۰۱۴۱۵۲۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

نجار ماهر

نجار ماهر , با جای خواب , , محدوده آدران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری