آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی ) - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» اینجا کلیک کنید.

جوشکار

جوشکار , لوله گاز و آتش نشانی , منظم و روز مزد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۹۴۹۴۰۴۲  


نیازمندیهای همشهری

نقاش خیابانی

نقاش خیابانی , مسلط به نقاشی بر روی , دیوارهای سیمانی، چوبی , فلزی غیره با , حداقل 10 سال …

تلفن: ۵۰۰۰۲۸۲۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

چند اکیپ گچ کار

چند اکیپ گچ کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۸۵۳۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک جوان فنی

به یک جوان فنی , ترجیحا شرق تهران نیازمندیم , روزانه 100 هزارتومان

تلفن: ۰۹۱۹۵۶۲۴۴۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان درتهران

تعدادی نقاش ساختمان درتهران , روغنی(9000) پلاستیک(7000) , رنگ به عهده نقاش،کاردائم،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

* کار در نما *

* کار در نما * , ماه اول با آموزش 2500 , ماه دوم کنترات 4 میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۹۳۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرحمل باردرکارخانه

کارگرحمل باردرکارخانه , سنگ ساختمانی نیازمندیم , محدوده احمد آباد مستوفی

تلفن: ( داخلي ۲۰۲) ۴۱۸۶۵ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

* کار در نما *

* کار در نما * , ماه اول با آموزش 2500 , ماه دوم کنترات 4 میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۹۳۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری