آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (برقکار) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (برقکار)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (برقکار)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی برقکار

تعدادی برقکار , ماهر و نیمه ماهربا بیمه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۵۴۸۲۰۸۲۶  


نیازمندیهای همشهری

برقکار نیمه ماهر

برقکار نیمه ماهر , همراه باجای خواب , در لواسان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۷۲۹۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکار جهت

تعدادی برقکار جهت , انجام اموربرقکاری درپروژه , نیازمندیم(ترجیحاساکن شرق تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۷۶۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر و ساده

برقکار ماهر و ساده , محدوده دریاچه چیتگر ,

تلفن: ۰۹۱۲۰۱۹۲۸۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر , با بیمه نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۰۸۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکارماهر و نیمه ماهر

تعدادی برقکارماهر و نیمه ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۶۲۳۷۴۳۸ ۰۹۱۰۰۳۴۴۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ برقکار مجرب ساختمان

اکیپ برقکار مجرب ساختمان , با بیمه حوادث نیازمندیم ,

تلفن: ۴۴۸۴۳۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استخدام رسمی برقکار مجرب

استخدام رسمی برقکار مجرب , با بیمه تامین اجتماعی , و بیمه حوادث + حقوق ثابت

تلفن: (داخلي ۱۱۶) ۴۴۸۴۳۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۰۸۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ( 


نیازمندیهای همشهری

ǘ

ǘ

تلفن: ۴۴۸۴۳۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

2

2

تلفن: ۰۹۹۰۲۰۱۲۱۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۹۶۲۳۷۴۳۸ ۰۹۱۰۰۳۴۴۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۰۵۴۸۲۰۸۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۱۳۲۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۷۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۴۸۷۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۱۳۲۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار

به تعدادی برقکار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۳۷۲۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر , با بیمه نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۰۸۱۱  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ساختمان

برقکار ساختمان , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۹۹۵۰۹۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر , با بیمه نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۰۸۱۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهربرقکاروفنی کارآشنا

کارگرماهربرقکاروفنی کارآشنا , به جوشکاری جهت کاردرکارخانه , آجرنیازمندیم ورامین-جوادآباد

تلفن: ۰۹۱۰۱۶۶۰۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

برقکار شیفت 48 غیرسیگاری

برقکار شیفت 48 غیرسیگاری , جهت مجتمعی لوکس , (بیمه و حقوق مکفی) تماس10الی16

تلفن: ۰۹۳۳۸۰۸۱۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار ساده

به تعدادی برقکار ساده , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم , سینی کار ( با جای خواب )

تلفن: ۰۹۳۷۵۵۴۲۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

برقکارماهرنیازمندیم

برقکارماهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۹۴۸۶ 


نیازمندیهای همشهری

استخدام رسمی برقکار مجرب

استخدام رسمی برقکار مجرب , با بیمه تامین اجتماعی , و بیمه حوادث + حقوق ثابت

تلفن: (داخلي ۱۱۶) ۴۴۸۴۳۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر برقکار

یک نفر برقکار , جهت تعمیر و نگهداری , ادوات برقی و کارهای مربوطه

تلفن: ۰۹۳۹۲۷۲۶۸۷۹ـ۰۹۱۲۲۷۲۶۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار , ماهر و نیمه ماهر , جهت کار در پروژه

تلفن: ۰۹۱۰۹۲۰۲۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر برقکار صنعتی

یکنفر برقکار صنعتی , با5سال سابقه، حقوق + بیمه + , مزایای مکفی(محدوده جاده ساوه)

تلفن: ۵۵۲۶۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی فنی ماهر و

تعدادی نیروی فنی ماهر و , نیمه ماهربرقکار با بیمه وناهار

تلفن: ۰۹۱۹۹۳۱۰۹۷۰ ۰۹۱۲۳۳۶۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار ماهر

به تعدادی برقکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۰۱۷۱۰ ۸۸۳۲۱۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ برقکار مجرب ساختمان

اکیپ برقکار مجرب ساختمان , با بیمه حوادث نیازمندیم ,

تلفن: ۴۴۸۴۳۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

* استخدام *

* استخدام * , به تعدای پیمانکار و نیروی ماهر , و نیمه ماهر برق کار نیازمندیم , 09153590816

 


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی فنی ماهر و

تعدادی نیروی فنی ماهر و , نیمه ماهربرقکار با بیمه وناهار

تلفن: ۰۹۱۹۹۳۱۰۹۷۰ ۰۹۱۲۳۳۶۸۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر و نیمه ماهر

برقکار ماهر و نیمه ماهر , شیار کن , تماس تا یک هفته

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۶۵۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار صنعتی

به تعدادی برقکار صنعتی , با 3 سال سابقه کار نیازمندیم , محدوده شهر قدس

تلفن: ۴۶۸۰۱۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

سیم پیچ ماهر مسلط به کار

سیم پیچ ماهر مسلط به کار , جنوب تهران نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۲۰۵۷۰ ۵۵۰۳۶۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر برقکار مبتدی

به یک نفر برقکار مبتدی , و یک نفر برقکار نیمه ماهر , با حقوق ثابت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۲۶۴۴۶۸۲۱  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر برقکار صنعتی

یکنفر برقکار صنعتی , با5سال سابقه، حقوق + بیمه + , مزایای مکفی(محدوده جاده ساوه)

تلفن: ۵۵۲۶۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار

به تعدادی برقکار , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم , (درمحدوده افسریه،مسعودیه)

تلفن: ۰۹۱۹۸۸۴۲۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

برقکار مسلط به آیفون تصویری

برقکار مسلط به آیفون تصویری , و خورده کاری داخل مغازه , در محدوده شمال تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۳۲۸۵و۲۲۸۰۶۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

استخدام رسمی برقکار مجرب

استخدام رسمی برقکار مجرب , با بیمه تامین اجتماعی , و بیمه حوادث + حقوق ثابت

تلفن: (داخلي ۱۱۶) ۴۴۸۴۳۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر ونیمه ماهر جهت

نیروی ماهر ونیمه ماهر جهت , مونتاژووایرینگ تابلوهای برق , نیازمندیم-ارسال رزومه به …

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۸۳۷۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکار ساختمان ماهر

تعدادی برقکار ساختمان ماهر , جوان ، دائم کار ، مقیم کارگاه ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۷۲۵۵۱  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر برقکار

یک نفر برقکار , جهت تعمیر و نگهداری , ادوات برقی و کارهای مربوطه

تلفن: ۰۹۳۹۲۷۲۶۸۷۹ـ۰۹۱۲۲۷۲۶۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر

تعدادی برقکارماهر ونیمه‏ماهر , با بیمه نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۰۸۱۱  


نیازمندیهای همشهری

* استخدام *

* استخدام * , به تعدای پیمانکار و نیروی ماهر , و نیمه ماهر برق کار نیازمندیم , 09153590816

 


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی استادکار

به تعدادی استادکار , جهت لوله فولادی برق , وکارگرنیمه ماهربرق , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۹۹۶۹۰ ۰۹۳۳۳۵۱۹۲۸۲ ۰۹۳۵۷۲۵۸۲۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر برقکار

کارگر نیمه ماهر برقکار , ( کامرانیه ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۶۷۱۹۷۳۱  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر

برقکار ماهر , آشنا به اعلام حریق ,

تلفن: ۰۹۳۵۸۹۴۲۷۲۴  


نیازمندیهای همشهری