آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (آهنگر) - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (آهنگر)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (آهنگر)» اینجا کلیک کنید.

به یک آهنگر

به یک آهنگر , ترجیحا غیر سیگاری , نیازمندیم(بازارآهن شادآباد)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۰۴۰۶۲ - ۲۲۲۲۰۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

فوق دیپلم جوشکاری

فوق دیپلم جوشکاری , مسلط به آهنگری و جوشکاری , * احمد آباد مستوفی *

تلفن: ۴۱ - ۵۶۷۱۷۸۳۸  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر درب و پنجره ساز

آهنگر درب و پنجره ساز , کیلویی کار نیازمندیم , طرح دار 1000 ساده 500

تلفن: شهرري ۰۹۱۲۴۷۸۵۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آهنگر و جوشکار

تعدادی آهنگر و جوشکار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم ( محل کار:شورآباد)

تلفن: ۰۹۳۳۲۰۹۳۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر درب و پنجره ساز

آهنگر درب و پنجره ساز , کیلویی کار نیازمندیم , طرح دار 1000 ساده 500

تلفن: شهرري ۰۹۱۲۴۷۸۵۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

فوق دیپلم جوشکاری

فوق دیپلم جوشکاری , مسلط به آهنگری و جوشکاری , * احمد آباد مستوفی *

تلفن: ۴۱ - ۵۶۷۱۷۸۳۸  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر درب و پنجره ساز

آهنگر درب و پنجره ساز , کیلویی کار نیازمندیم , طرح دار 1000 ساده 500

تلفن: شهرري ۰۹۱۲۴۷۸۵۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر و در و پنجره ساز ماهر

آهنگر و در و پنجره ساز ماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , (بازارآهن مکان)

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۷۳۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

فوق دیپلم جوشکاری

فوق دیپلم جوشکاری , مسلط به آهنگری و جوشکاری , * احمد آباد مستوفی *

تلفن: ۴۱ - ۵۶۷۱۷۸۳۸  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر درب و پنجره ساز

آهنگر درب و پنجره ساز , کیلویی کار نیازمندیم , طرح دار 1000 ساده 500

تلفن: شهرري ۰۹۱۲۴۷۸۵۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر و در و پنجره ساز ماهر

آهنگر و در و پنجره ساز ماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , (بازارآهن مکان)

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۷۳۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

آهنگرماهرجهت کاردرکارگاه

آهنگرماهرجهت کاردرکارگاه , ماشین سازی ، بزرگراه آیت , ا... سعیدی حوالی متروآزادگان

تلفن: ۵۵۸۷۰۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آهنگر و جوشکار

تعدادی آهنگر و جوشکار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم ( محل کار:شورآباد)

تلفن: ۰۹۳۳۲۰۹۳۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی آهنگر

به تعدادی آهنگر , درب و پنجره ساز ماهر و , نیمه ماهر و جوشکار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۸۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر ماهر ظریف کار مسلط

آهنگر ماهر ظریف کار مسلط , به سنگ‏زنی جوشکاری ساخت , نرده و میز وصندلی(محدوده تهران)

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۰۷۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر و در و پنجره ساز ماهر

آهنگر و در و پنجره ساز ماهر , نیازمندیم , (بازارآهن مکان)

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۷۳۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر یا نیمه ماهر

کارگر ماهر یا نیمه ماهر , جهت درب و پنجره سازی , باجای خواب محدوده شادآباد

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۸۳۴۶۹  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر ماهر ظریف کار مسلط

آهنگر ماهر ظریف کار مسلط , به سنگ‏زنی جوشکاری ساخت , نرده و میز وصندلی(محدوده تهران)

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۰۷۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

در و پنجره سازماهر فلزی

در و پنجره سازماهر فلزی , وآهنگربا بیمه و جای خواب , آهن مکان فاز 5 شرقی پلاک1246

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۷۳۸۹۷و۵۵۵۳۴۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

آهنگر درب و پنجره ساز

آهنگر درب و پنجره ساز , کیلویی کار نیازمندیم , شهرری - آهن مکان

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۵۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری