آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کابینت سازی) - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کابینت سازی)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کابینت سازی)» اینجا کلیک کنید.

نیاز به کارگرساده ونیمه ماهر

نیاز به کارگرساده ونیمه ماهر , جهت کاردرکارگاه کابینت سازی

تلفن: ۷۶۷۹۲۳۳۷ ۰۹۱۲۸۹۴۷۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , محدوده اتحاد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۵۱۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و نیمه ماهر

کارگر ساده و نیمه ماهر , جهت کار کابینت سازی , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۸۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده کمک رنگکار

کارگر ساده کمک رنگکار , و برشکار نیازمندیم , منطقه کهنز شهریار

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۶۵۲۴۹ و ۵۵۸۷۷۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک برشکار

کمک برشکار , جهت کار در کارگاه کابینت سازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۲۸۷۱۳ - ۷۷۲۱۳۴۶۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و برشکارچوب

کارگر ساده و برشکارچوب , نیازمندیم , منطقه عبدل آباد

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۶۵۲۴۹ و ۵۵۸۷۷۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری