آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (خدمتکار منزل)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (خدمتکار منزل)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (خدمتکار منزل)» اینجا کلیک کنید.

یک نفر خانم حداکثر 45 سال

یک نفر خانم حداکثر 45 سال , جهت انجام امور منزل , شبانه روزی - خیابان فاطمی

تلفن: ۰۹۱۲۸۲۴۵۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

خدمتکار خانم جهت کارهای

خدمتکار خانم جهت کارهای , منزل 3 شبانه روز در هفته

تلفن: ۴۴۳۰۰۹۲۷ ۰۹۱۲۵۴۷۴۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

خدمتکار خانم جهت کارهای

خدمتکار خانم جهت کارهای , منزل 3 شبانه روز در هفته

تلفن: ۴۴۳۰۰۹۲۷ ۰۹۱۲۵۴۷۴۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به خانم جهت امورمنزل

به خانم جهت امورمنزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۸۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم جهت امور منزل

خانم جهت امور منزل , فوری نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۵۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

خدمتکار خانم جهت کارهای

خدمتکار خانم جهت کارهای , منزل 3 شبانه روز در هفته

تلفن: ۴۴۳۰۰۹۲۷ ۰۹۱۲۵۴۷۴۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به خانم جهت امورمنزل

به خانم جهت امورمنزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۸۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

خانمی جهت امور روزانه منزل

خانمی جهت امور روزانه منزل , و آشپزی و کمک به , نگهداری کودک حقوق800 / 1

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۹۳۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

خانم جهت امور منزل

خانم جهت امور منزل , فوری نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۵۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

خانمی جهت

خانمی جهت , امورمنزل هفته ای یکروز , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۶۲۲۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری